Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Δωρεάν μετοχές με «κουπόνια» 7% και 9% στους μετόχους

Ποια είναι η εταιρεία «Phoenix Vega Mezz Ltd», τις μετοχές της οποίας αποδίδει δωρεάν στους μετόχους της η Πειραιώς Financial Holdings. Τα κουπόνια 7% και 9% των mezzanine notes και γιατί είναι σχεδόν βέβαιη η καταβολή του για μια διετία.

Πειραιώς: Δωρεάν μετοχές με «κουπόνια» 7% και 9% στους μετόχους

Δωρεάν μετοχές, με κουπόνια 7% και 9%, τα οποία θα καταβληθούν για τουλάχιστον μια διετία, δίνει στους μετόχους της η Πειραιώς Financial Holdings, προχωρώντας στην απόδοση (carve-out) των μετοχών της κυπριακής θυγατρικής της «Phoenix Vega Mezz Ltd».

Η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings, εταιρείας συμμετοχών του ομίλου Πειραιώς, ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα τη δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 99,99% των μετοχών της εταιρείας «Phoenix Vega Mezz Ltd», που κατέχει το 65% των ομολογιών ενδιάμεσης και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega.

Το carve-out θα διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Πειραιώς Financial Holdings, κατά το ποσό του 0,05 ευρώ (σ.σ. από 1 ευρώ σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή) και καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, ύψους 62,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, θα διατεθούν δωρεάν 1 μετοχή της κυπριακής εταιρείας «Phoenix Vega Mezz Ltd», η οποία εν συνεχεία θα εισαχθεί στην Εναλλακτική Αγορά Plus του Χ.Α, για κάθε 1 μετοχή της Πειραιώς Financial Holdings. Η συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η «Phoenix Vega Mezz Ltd», με μετοχικό κεφάλαιο 62,5 εκατ. ευρώ, κατέχει το 65% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega. Οι mezzanine ομολογίες της τιτλοποίησης Vega φέρουν κουπόνι 9% και η ανάλογη σειρά της τιτλοποίησης Phoenix κουπόνι 7%. Η καταβολή των παραπάνω κουπονιών προηγείται της αποπληρωμής κεφαλαίου των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes).

Ως εκ τούτου, η Phoenix Vega Mezz Ltd θα εισπράξει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τους τόκους που αντιστοιχούν στην πρώτη διετία, περίοδο κατά την οποία το πρόγραμμα κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής» δέχεται αποκλίσεις από τους στόχους του business plan.

Με την απόδοση των μετοχών της Phoenix-Vega στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings ανοίγει ο δρόμος για την απο-αναγνώριση από την τράπεζα δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί στο Γ’ τρίμηνο.

Δωρεάν απόδοση του 44% των mezzanine και junior notes της τιτλοποίησης Sunrise 1

Επιπρόσθετα, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ως και το 44% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Sunrise 1 και 2. Οι mezzanine ομολογίες φέρουν κουπόνι 9%, το οποίο καταβάλλεται, μετά από αυτό των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και πριν την εξόφληση κεφαλαίου των ίδιων τίτλων.

Το carve-out θα διενεργηθεί με τρόπο αντίστοιχο αυτού που αποφασίστηκε για τη «Phoenix Vega Mezz Ltd».

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v