Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τιτάν: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την ακύρωση ιδίων μετοχών

Η ΕΔΥΒΕΜ υπερέβη παθητικά το όριο του 15% και το Trust Neptune που ενεργεί στο όνομα του Λεωνίδα Κανελλόπουλου υπερέβη παθητικά το όριο του 5%.

Τιτάν: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την ακύρωση ιδίων μετοχών

Η Titan Cement International SA (εισηγμένη στα χρηματιστήρια Euronext Brussels, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Paris, με το σύμβολο «TITC») ανακοινώνει ότι μετά την ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών και τη σχετική ανακοίνωση της 22ας Ιουνίου 2021 για αλλαγή του παρονομαστή, έλαβε γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έλαβε γνωστοποίηση διαφάνειας με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2021 στην οποία αναφέρεται ότι στις 22 Ιουνίου 2021 η ΕΔΥΒΕΜ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) υπερέβη παθητικά το όριο του 15% και το Trust Neptune, που ενεργεί στο όνομα του Λεωνίδα Κανελλόπουλου, υπερέβη παθητικά το όριο του 5%.

Το ποσοστό που κατέχουν τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα δεν υπερέβη παθητικά ποσοστό που συνιστά πολλαπλάσιο του 5% και ανέρχεται σε 37,03%.

*Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v