Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Group: Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κατά τη συνεδρίαση της 24.6.2021 εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη, ως νέο μέλος της Επιτροπής.

Attica Group: Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Η ATTICA GROUP ανακοίνωσε ότι κατόπιν της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κατά τη συνεδρίαση της 24.6.2021 εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη, ως νέο μέλος της Επιτροπής.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

Λουκάς Παπάζογλου - Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ευστράτιος Χατζηγιάννης - Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Ευστρατιάδης - Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v