Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Συγχωνεύει τη θυγατρική στη Σερβία με την Direktna Banka

Η νέα τράπεζα (Eurobank Direktna) θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των €2 δισ. και ίδια κεφάλαια άνω των €300 εκατ. Προσδοκάται ότι με τις εκτιμώμενες συνέργειες, η κερδοφορία θα φτάνει τα 35 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Συγχωνεύει τη θυγατρική στη Σερβία με την Direktna Banka

Σε συμφωνία με τους μετόχους της Direktna Banka a.d. Kragujevac («Direktna»), για τη συγχώνευσή της με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobank a.d. Beograd, κατέληξε η διοίκηση της τράπεζας.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνενωμένη τράπεζα («Eurobank Direktna») θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των €2 δισ., συνολικά ίδια κεφάλαια άνω των €300 εκατ. και, μετά την πλήρη υλοποίηση των εκτιμώμενων συνεργειών, προ προβλέψεων και καθαρά κέρδη άνω των €50 εκατ. και €35 εκατ. αντιστοίχως. Το μερίδιο αγοράς της ενοποιημένης τράπεζας θα υπερβεί το 6,5%, βάσει συνολικών δανείων, καθιστώντας την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στη Σερβία.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα ελέγχει περίπου το 70% της ενοποιημένης τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 30% θα κατέχουν οι δύο μέτοχοι της Direktna, Σέρβοι επιχειρηματίες Andrej Jovanovic και Bojan Milovanovic. Η Eurobank διατηρεί επίσης το μάνατζμεντ του νέου σχήματος και θα διορίζει CEO.

Και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, ενσωματώνοντας φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στη συνενωμένη τράπεζα να χρηματοδοτήσει τη σερβική οικονομία και να αναπτυχθεί κερδοφόρα τα επόμενα χρόνια. Η Συναλλαγή περιλαμβάνει και την καταβολή μερίσματος/επιστροφής κεφαλαίου στη Eurobank. Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τη Eurobank, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 3% μετά την υλοποίηση των συνεργειών.

Η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος και περαιτέρω ανάπτυξη με συμπληρωματικές εξαγορές και φιλικές συγχωνεύσεις.

O κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων της Eurobank, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμφωνία με τους μετόχους της Direktna για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών μας στη Σερβία και τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρότερου, μεγαλύτερου και δυναμικού τοπικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών, συγχωνεύσεων ή κοινοπραξιών. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με δύο εξαιρετικούς Σέρβους επιχειρηματίες, τον Andrej και τον Bojan, και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία των φιλόδοξων σχεδίων μας στη Σερβία. Η συγχώνευση της Eurobank Serbia με την Direktna έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ενοποιημένης τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών λιανικής όσο και των πελατών επιχειρηματικής τραπεζικής, των καταθετών, των υπαλλήλων και των ρυθμιστικών αρχών».

Ο κ. Andrej Jovanović και ο κ. Bojan Milovanović, μέτοχοι της Direktna, σχολίασαν: «Αυτή η συγχώνευση αποτελεί μια ξεκάθαρη ευκαιρία για ενίσχυση της κερδοφόρας ανάπτυξης που έχουμε επιτύχει με την Direktna. Πιστεύουμε ότι η Eurobank Direktna θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθεί από το ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο και το μέγεθος που φέρνουν οι εταίροι μας από τη Eurobank και από τη βαθιά μας γνώση της εγχώριας αγοράς. Ο συνδυασμός των ανθρώπων και της εξειδικευμένης γνώσης μας θα καταστήσει τη Eurobank Direktna μία τράπεζα επιλογής στη σερβική αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμφωνία μας και ανυπομονούμε να ξεκλειδώσουμε όλες τις συνέργειες που θα φέρει αυτή η συγχώνευση».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Η BNP Paribas ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank Serbia για την εν λόγω Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP, το δικηγορικό γραφείο Živković Samardžić και οι Moravčević Vojnović σε συνεργασία με τη Schoenherr παρείχαν νομική υποστήριξη και συνδρομή.

Η μόνη ελληνική τράπεζα στη Σερβία

Οπως αναφέρουν κύκλοι της τράπεζας, η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Eurobank για συνεχή ανάπτυξη και των διεθνών δραστηριοτήτων, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων.

Η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διατηρεί παρουσία στη Σερβία, όπου στο παρελθόν είχαν θυγατρικές όλες οι σημερινές συστημικές τράπεζες, σημειώνουν. Η ενίσχυση της Eurobank στην αγορά της Σερβίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στη Βουλγαρία, όπου η θυγατρική της Eurobank εξαγόρασε το 2016 την Alpha Βank Bulgaria και το 2019 την Piraeus Bank Bulgaria.

Η Eurobank, τονίζουν οι ίδιες πηγές, είναι η ελληνική τράπεζα με ισχυρές διεθνείς δραστηριότητες και διακριτή παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Ο Όμιλος είναι παρών σε πέντε χώρες εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία, Λουξεμβούργο και Βρετανία). Έχει την 3η σε μέγεθος τράπεζα της Βουλγαρίας (Postbank) και την κορυφαία corporate bank στην Κύπρο (Eurobank Cyprus) και μια εξειδικευμένη στο private banking και το wealth management θυγατρική, τη Eurobank Private Bank Luxembourg. 30% των βασικών εσόδων προ-προβλέψεων του Ομίλου προέρχονται από τις παραπάνω διεθνείς δραστηριότητες.

Μετά τη συγχώνευση, η νέα τράπεζα θα είναι η 7η στη Σερβία σε συνολικό ενεργητικό, 7η σε δάνεια και 8η στις καταθέσεις. Θα διαθέτει:

  • Ενεργητικό άνω των €2 δισ.
  • Δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω του €1,5 δισ.
  • Θα είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, με περίσσεια ρευστότητας και καταθέσεις περίπου €2 δισ. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v