Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 25.08.2025.

Τζιρακιάν: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ανακοινώνει τον από 01/07/2021 ορισμό του κ. Χρήστου Ευαγγελίου, ως προσωρινού αντικαταστάτη και ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Ζερβίνη.

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού, την 02/07/2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανασυγκρότησή της σε σώμα.

Επισημαίνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 25.08.2025, ο δε ορισμός του κ. Ευαγγελίου ως ανεξάρτητου μέλους αυτής τελεί υπό την προϋπόθεση επικύρωσής του με αναδρομική ισχύ από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v