Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΣ

Εκλέχθηκε ομοφώνως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με πενταετή θητεία λήγουσα την 30.06.2026

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΣ

Η εταιρία ΒΙΣ Βιομηχανία σας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία συνήλθε στις 30.06.2021, εκλέχθηκε ομοφώνως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με πενταετή θητεία λήγουσα την 30.06.2026, και, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, τα οποία, όπως διαπίστωσε, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθ. 9 Ν.4706/2020.

Ειδικότερα εκλέχθηκαν τα κάτωθι μέλη:

1. Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη, μέλος Δ.Σ.

2. Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη, μέλος Δ.Σ.

3. Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευαγγέλου, μέλος Δ.Σ.

4. Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, μέλος Δ.Σ.

5. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, μέλος Δ.Σ.

6. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

7. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 02.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίσθηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:

1. Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος.

2. Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος.

3. Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, ως Γενικός Διευθυντής - Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικό μέλος.

4. Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευαγγέλου, ως εκτελεστικό μέλος

5. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, ως μη εκτελεστικό μέλος

6. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας ο κ. Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v