Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλωσ/γία Ναυπάκτου: Ισχυρή κερδοφορία στο εξάμηνο

Το ισχυρό σετ αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου και οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της εισηγμένης στο δεύτερο μισό του έτους. Τα χαμηλότοκα ομολογιακά δάνεια και τα οφέλη από την υλοποιούμενη επένδυση στη μονάδα της Ναυπάκτου.

Κλωσ/γία Ναυπάκτου: Ισχυρή κερδοφορία στο εξάμηνο

Με οικονομικές επιδόσεις σαφώς ανώτερες από τις αντίστοιχες περυσινές έκλεισε το πρώτο φετινό εξάμηνο για την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, ενώ ταυτόχρονα στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης-εκσυγχρονισμού του εργοστασίου στην Αιτωλοακαρνανία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ειδικότερα, το πρώτο περυσινό εξάμηνο, η εισηγμένη εταιρεία είχε δει τις ενοποιημένες πωλήσεις της να μειώνονται από τα 7,59 στα 4,57 εκατ. ευρώ και το τελικό της αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε ζημία 47 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 155 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς, οι πωλήσεις σε όγκο της μητρικής εταιρείας (νηματουργία) ξεπέρασαν κατά πολύ τις περυσινές (είχαν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας) και μάλιστα προσέγγισαν την αντίστοιχη επίδοση του 2019.

Σαφώς μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημείωσαν όμως οι πωλήσεις σε αξία και η κερδοφορία της μητρικής εταιρείας, λόγω:

α) Της ανόδου που σημείωσαν οι τιμές του βάμβακος και του νήματος στις διεθνείς αγορές.

β) Του γεγονότος ότι η εταιρεία διέθετε αποθέματα βάμβακος χαμηλότερου κόστους, καθώς προμηθεύεται το μεγαλύτερο τμήμα των ετήσιων αναγκών της κάθε φθινόπωρο.

Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία της μητρικής εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα τόσο σε σχέση με το πρώτο μισό του 2020, όσο και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αυτό σε συνδυασμό με την καλή πορεία του θυγατρικού εκκοκκιστηρίου βάμβακος και με την ομαλή πορεία των φωτοβολταϊκών πάρκων του Ομίλου, αναμένεται να οδηγήσουν σε ένα ικανοποιητικό σετ οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του δευτέρου εξαμήνου, τα αποτελέσματα της εταιρείας προβλέπεται να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του πρώτου, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και παρά την ύπαρξη αποθεμάτων χαμηλού κόστους μέχρι το προσεχές φθινόπωρο.

Βασική αιτία για τη συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το ότι η μονάδα της Ναυπάκτου θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο-τριών μηνών, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχεδιαζόμενο επενδυτικό project (με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών, το εργοστάσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί και τον Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίον ήταν πάντοτε κλειστό).

Πονοκέφαλο επίσης για την εταιρεία, τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο και τη βιομηχανία γενικότερα, αποτελεί η μεγάλη αύξηση που αναμένεται από τον Αύγουστο στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό ποσοστό των συνολικών εξόδων στη νηματουργία.

Τέλος, κλίμα αβεβαιότητας εξακολουθεί να υπάρχει και στο μέτωπο της υγειονομικής κρίσης, καθώς δεν μπορούν να αποκλειστούν εξελίξεις ικανές να επηρεάσουν τη διεθνή ζήτηση από το φθινόπωρο και μετά.

Τα οφέλη της επένδυσης

Η σχεδιαζόμενη επένδυση είναι της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από κρατική επιχορήγηση. Για την ανετότερη χρηματοδότηση του project, η εταιρεία -η οποία ήδη διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα- προτίθεται να συνάψει δύο ομολογιακά δάνεια, ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ χαμηλού επιτοκίου (θέμα της επικείμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων).

Η ουσία είναι ότι μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου θα αυξήσει δραστικά την παραγωγική της δυναμικότητα, θα μειώσει το κόστος παραγωγής της και θα διευρύνει την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της, επεκτεινόμενη σε νήματα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v