Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Πούλησε έναντι 8,25 εκατ. ευρώ ακίνητο στην Prodea

Παράλληλα ενοικίασε μέρος του ακινήτου για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της όσο αφορά την παραγωγική δραστηριότητα και την παροχή υπηρεσιών logistics.

Yalco: Πούλησε έναντι 8,25 εκατ. ευρώ ακίνητο στην Prodea

Σύμφωνα με το κεφ. 4.1.3 του κανονισμού του ΧΑ, η Διοίκηση της Εταιρείας "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ" γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 12/08/2021 ανακοίνωσης και στο πλαίσιο των ενεργειών εξυγίανσης της Εταιρείας και μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της, ολοκληρώθηκε την 07/08/2021 η πώληση ακινήτου της Εταιρείας (αποτελούμενο από τρία όμορα αγροτεμάχια) που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, στη θέση "Ρουμάνια" της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνολικής εκτάσεως ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά και 0,77 (85.197,77) τ.μ., μετά των επ' αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, με τίμημα οχτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (8.250.000,00€), το οποίο κατεβλήθη από την αγοράστρια εταιρεία "Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία", στην εμπραγμάτως ασφαλισμένη ομολογιούχο δανείστρια σε ισόποση μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ακολούθως, η Εταιρεία μας προέβη σε συμβόλαιο μίσθωσης μέρους του ως άνω ακινήτου με την αγοράστρια εταιρεία, για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας όσο αφορά την παραγωγική της δραστηριότητα αλλά και την παροχή των υπηρεσιών logistics.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v