Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Στα €4,94 εκατ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε €2,6 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Lavipharm: Στα €4,94 εκατ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Αύξηση Πωλήσεων, Κερδών και βελτίωση Καθαρής Θέσης παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α' Εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €19,6 εκατ. από €18,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση από rebates και clawbacks ανήλθε για τις δύο περιόδους σε €2,5 εκατ. και €1,6 εκατ. αντίστοιχα, μειώνοντας ισόποσα τον Κύκλο Εργασιών. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε €8,4 εκατ. από €8,2 το Α' εξάμηνο του 2020, αυξημένο κατά 1,55%. Το EBITDA ανήλθε σε €4,94 εκατ. από €4,37 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 13%.

Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €3,2 εκατ. έναντι €2,7 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2020 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Μη ελέγχουσες συμμετοχές σε €2,6 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €2,6 εκατ.

«Παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις αρνητικές επιπτώσεις της σε πολλούς τομείς της ζωής μας, η Lavipharm συνέχισε σταθερά την ανοδική πορεία που επιδεικνύει τις τελευταίες χρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της στρατηγικής μας για τη συνεχή εξέλιξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας», δήλωσε σχετικά ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 10,3 εκατ. έναντι €10,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένος από rebates και clawbacks ύψους Ευρώ 336 χιλ. έναντι Ευρώ 194 χιλ. κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,6 εκατ. από Ευρώ 4,8 το Α' Εξάμηνο του 2020 και το EBITDA σε Ευρώ 3,1 εκατ. από Ευρώ 3,4 εκατ..

Τέλος, τα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,9 εκατ. έναντι Ευρώ 2,2 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2020 και τα Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 1,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v