Η Sephora Greece κοιτάζει στη Louis Vuitton για στήριξη

Πτώση πωλήσεων 7% στο α’ εξάμηνο τoυ 2021 και 37,7% το 2020 καταγράφει η εταιρεία. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Sephora Greece κοιτάζει στη Louis Vuitton για στήριξη

Με σημαντικές προκλήσεις βρέθηκε αντιμέτωπη στην πανδημία η Sephora Greece, μέλος του γαλλικού ομίλου Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), η οποία προσβλέπει στην ανάκαμψη της ζήτησης προκειμένου να διαχειριστεί τις απώλειες των lockdown, που αποτυπώνονται σε πτώση 7% των πωλήσεων στο α’ εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια πτώσης 37,7% το 2020.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης καλλυντικών βασίζεται στη στήριξη των μετόχων της για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης, καθώς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου της και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 4548/2018. Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, το θέμα θα τεθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων. Η διοίκηση πάντως παρακολουθεί στενά τη ρευστότητα και εκτιμά ότι θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της με τη στήριξη των μετόχων της και οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή “going concern”.

Η εταιρεία βρέθηκε σε δυσμενή θέση λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων της, που συνεχίστηκε και στο πρώτο τετράμηνο φέτος. Στο πρώτο μισό της χρήσης, η αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους (24% έναντι 19% την αντίστοιχη περίοδο του 2020) λόγω της μείωσης των εκπτώσεων αντισταθμίστηκε από τη μείωση των παροχών από προμηθευτές κατά 30%. Η εταιρεία συνεχίζει το 2021 την προσπάθεια δραστικής μείωσης των εξόδων που επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία της όπως ενοίκια, μισθοδοσία και διαφήμιση. Στο α’ εξάμηνο, συνεχίστηκε η κρατική στήριξη για τα ενοίκια, που έφερε μείωση εξόδων 83%, ενώ ανάσα έδωσε η αναστολή εργασίας των εργαζομένων την περίοδο που τα καταστήματα ήταν κλειστά, που έφερε μείωση 22%.

Ειδικά το 2020 η Sephora, που διαθέτει δίκτυο 35 καταστημάτων, εμφάνισε κύκλο εργασιών 32,6 εκατ. ευρώ από 52,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με πτώση 37,7%. Το μικτό περιθώριο κέρδους από 42,8% διαμορφώθηκε σε 35,5%. Υποχώρησε δηλαδή κατά 10,8 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα, αφενός, της πτώσης των πωλήσεων, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ευθύνεται για την απώλεια περιθωρίου κατά 8,4 εκατ. ευρώ και αφετέρου, της μείωσης του ποσοστού του μικτού κέρδους, λόγω του διαφορετικού μίγματος των προϊόντων που πουλήθηκαν και των μειωμένων εκπτώσεων κατά 2,4 εκατ. ευρώ.

Tα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από έκτακτα έσοδα. Εμφανίζονται ενισχυμένα από 7,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019 σε 34 εκατ. ευρώ το 2020, λόγω των εσόδων συμμετοχών και επενδύσεων, που είναι ενισχυμένα με 43 εκατ. ευρώ από μερίσματα λόγω της πώλησης της συμμετοχής της θυγατρικής της Sephora Cyprus, εντός του 2019. Υπενθυμίζεται ότι η Sephora Greece έχει θυγατρική στην Κύπρο, η οποία ελέγχει το 100% των μετοχών της Sephora Bulgaria EOOD και της Sephora Marinopoulos d.o.o. στην Κροατία, η οποία όμως είναι ανενεργή. Πέρυσι η Sephora Cyprus LTD μεταβίβασε τις μετοχές της Sephora Romania SA στη Sephora Societe Anonyme έναντι 43 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός της Sephora Greece αυξήθηκε κατά περίπου 30% ή 11,5 εκατ. ευρώ ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημιές 10,8 εκατ. ευρώ από 530 χιλ. ευρώ το 2019 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της διαμορφώνονται σε 49,9 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v