Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στο 9,721% μειώθηκε το ποσοστό της «Οικονομοτεχνική ΕΠΕ»

Η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατέχει την 11.1.2022 συνολικά 1.081.452 μετοχές.

Ευρωσύμβουλοι: Στο 9,721% μειώθηκε το ποσοστό της «Οικονομοτεχνική ΕΠΕ»

Η εισηγμένη ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι: η εταιρία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ελεγχόμενη από τον κ. Παντελή Σκαρλάτο του Χρήστου, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων της «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» πώλησε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/1/2022 210.000 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».

Με την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατήλθε από 11,608% σε 9,721%, ήτοι κάτω του ορίου του 10%.

Με την πράξη αυτή η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατέχει την 11.1.2022 συνολικά 1.081.452 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 9,721%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v