Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Group: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 (Ex coupon date), οι ομολογίες της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 5 ου τοκομεριδίου.

Attica Group: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η Attica Group ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 26.07.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρίας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5 η Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι, από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 (Ex coupon date), οι ομολογίες της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 5 ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 5 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 3.041.111,11, ήτοι ποσό Ευρώ 17,377778 ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 175.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι»), θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v