Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑS Company: Εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ ο Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

Στον κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, ανατίθενται τα καθήκοντα ανάπτυξης νέων αγορών στο εξωτερικό.

ΑS Company: Εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ ο Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

Η «ΑS Company» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι με την από 01.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφασίστηκε το μη ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, να καταστεί εφεξής εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος,

2. Αναστασία Ανδρεάδου του Άγγελου, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος,

3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος,

5. Aπόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

7. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος.

Στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, ανατίθενται τα καθήκοντα ανάπτυξης νέων αγορών στο εξωτερικό.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως και αυτή της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την ως άνω ημερομηνία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v