Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST: Στα €3,13 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2021

«Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα μιας εξαιρετικής χρονιάς για τους πελάτες και τους μετόχους μας, σε μια δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κρις Αίσωπος.

ALPHA TRUST: Στα €3,13 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2021

H ALPHA TRUST, εισηγμένη στην ΕΝ.Α, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2021.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €9,75 εκ. ευρώ το 2021, έναντι €6,51 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε €4,24 εκατ. το 2021 έναντι €1,60 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν στα €3,13 εκατ. για τη χρήση 2021 έναντι κερδών €1,00 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Οι βασικοί δείκτες για τον όμιλο διαμορφώνονται ως εξής:

  • Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 42,29%
  • Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 32,07%
  • Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 46,30%
  • Απόδοση Ενεργητικού 24,16%
  • Τα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,039.

O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κρις Αίσωπος δήλωσε:

«Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα μιας εξαιρετικής χρονιάς για τους πελάτες και τους μετόχους μας, σε μια δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα. Η ώρα δεν προσφέρεται για θριαμβολογίες. Ελπίζουμε ότι τα 35 χρόνια πορείας σε ποικίλες συνθήκες θα βοηθήσουν να πλεύσουμε με ασφάλεια και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v