Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Πώς γίνεται mega παραγωγός «πράσινης» ενέργειας

Σε τροχιά μπαίνει η κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στη χώρα και τρίτου μεγαλύτερου στην Ευρώπη, καθώς η ΔΕΗΑΝ επιλέγει ανάδοχο για την κατασκευή. Τα χαρακτηριστικά του έργου, πότε μπαίνει σε λειτουργία.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Πώς γίνεται mega παραγωγός «πράσινης» ενέργειας

Εκτοξεύεται το χαρτοφυλάκιο της ΔΕH Ανανεώσιμες (ΔΕHΑΝ) με το νέο έργο που θέτει σε τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 550 MW, που θα κατασκευαστεί στη θέση «Ορυχείο ΔΕH Πτολεμαΐδα» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, μέσα στο Λιγνιτικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Το πάρκο αυτό θα είναι το πρώτο σε μέγεθος της χώρας και ένα από τα τρία μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Ουσιαστικά, με την ολοκλήρωση του η ΔΕHΑΝ προβλέπεται να αναδειχθεί σε εγχώριο mega παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή του φ/β πάρκου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, στη 1 το μεσημέρι.

Στόχος της ΔΕHΑΝ είναι να αναδειχθεί ο ανάδοχος ως τα τέλη του έτους, ώστε το έργο να είναι έτοιμο στα τέλη του 2024. Η εταιρία δεν θα επιδιώξει να εξασφαλίσει εγγυημένη ταρίφα μέσω διαγωνισμών. Αντίθετα, προτίθεται να το εντάξει στην αγορά μέσω διμερών συμβολαίων PPA’s.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την έκδοση-αναθεώρηση-τροποποίηση των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή του πάρκου και τη σύνδεση του με το Σύστημα, τα έργα πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του πάρκου, καθώς και τη λειτουργία και συντήρησή του μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του. Ο χρόνος κατασκευής και ετοιμότητας για ηλέκτριση ορίζεται σε 22 μήνες και η συνολική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την παραλαβή του έργου σε 48 μήνες. Από τις υποχρεώσεις του αναδόχου εξαιρείται η προμήθεια των πάνελ που θα γίνει από τη ΔΕHΑΝ.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει και όλα τα απαραίτητα έργα διασύνδεσης του πάρκου με το Σύστημα (νέους υποσταθμούς, αναβάθμιση της γραμμής μεταφοράς, κλπ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 216 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που το πάρκο κατασκευαστεί νωρίτερα κατά δύο μήνες προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο, μέχρι ποσοστού 2,5% του αρχικού τιμήματος.

Σήμερα η ΔΕHΑΝ έχει σε λειτουργία έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 270 MW, με 34 αιολικά πάρκα, 18 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 28 φ/β. Υπό κατασκευή βρίσκονται έργα ισχύος 395 MW, τα οποία προέρχονται από δέκα αιολικά πάρκα, τέσσερις μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Με το νέο πάρκο των 550 MW στη Δυτική Μακεδονία η ΔΕHΑΝ παίρνει τα σκήπτρα από τα ΕΛ.ΠΕ., που λειτουργεί σήμερα το μεγαλύτερο στην Ελλάδα αντίστοιχο πάρκο, ισχύος 204 MW στην Κοζάνη. Το φ/β της ΔΕHΑΝ θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο της Ευρώπης, μετά το πάρκο 626 MW που κατασκευάζει στην Ισπανία η Solaria Energia και της Iberdrola πάλι στην ίδια χώρα, ισχύος 590 MW. Ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας του προβλέπεται να είναι 89% και κατά το δεύτερο χρόνο 88,60%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v