Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στο 32,27% μειώθηκε η συμμετοχή του Ευστράτιου Ανδρεάδη

Μεταβίβασε στους Κωνσταντίνο Ανδρεάδη και Ευάγγελο Ανδρέάδη 72.000 μετοχές και 128.000 μετοχές, αντίστοιχα.

AS Company: Στο 32,27% μειώθηκε η συμμετοχή του Ευστράτιου Ανδρεάδη

Η εταιρία "AS Company AE", ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το μέτοχο κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, ολοκληρώθηκε την 23/01/2023 η μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής μετοχών του κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη προς τους υιούς του, Κωνσταντίνο και Ευάγγελο Ανδρεάδη, 200.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας, που αντιστοιχούν στο 1,523695% των μετοχών της που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η συναλλαγή εκτελέστηκε εξωχρηματιστηριακά.

Ειδικότερα, ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης που κατείχε μέχρι την ως άνω μεταβίβαση 4.416.287 μετοχές, ήτοι 33,64529% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και 33,8061% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής:

(α) προς τον υιό του Κωνσταντίνο Ανδρεάδη 72.000 μετοχές και

(β) προς τον υιό του Ευάγγελο Ανδρέάδη 128.000 μετοχές.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη κατήλθε πλέον από 33,8061% σε 32,2751% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Εταιρεία παρέλαβε στις 24/1/2023 την ενημέρωση του εντύπου γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου από τον μέτοχο κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v