Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνεργασία Wilhelmsen Ship Management και Affinity Shipping

Στόχος η από κοινού ίδρυση μιας ανεξάρτητης εταιρείας που θα παρέχει υπηρεσίες συμμόρφωσης σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Τι προβλέπει η συμφωνία για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Συνεργασία Wilhelmsen Ship Management και Affinity Shipping

Η Wilhelmsen Ship Management (WSM) και η Affinity Shipping υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (MOU) για την από κοινού ίδρυση μιας ανεξάρτητης εταιρείας που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης σχετικά με το EU ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία της εταιρείας θα προσφέρει υπηρεσία εξωτερικής ανάθεσης για τη διαχείριση του EU ETS στη ναυτιλία. Η υπηρεσία αυτή ενσωματώνει την τεχνική διαχείριση των πλοίων και την προμήθεια δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα για να υποστηρίξει τους πλοιοκτήτες (owners), τις διαχειρίστριες εταιρείες (managers) και τους φορείς που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία των πλοίων (operators) στη νέα εποχή συμμόρφωσης με τις εκπομπές ρύπων. Μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου μεταξύ των διαπραγματευτών της ΕΕ για την ένταξη της ναυτιλίας στο ETS της ΕΕ, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες θα πρέπει να αποκτήσουν άδειες εκπομπών για το 40% των ισχυουσών εκπομπών τους το 2024, οι οποίες θα αυξηθούν στο 70% το 2025 και στο 100% το 2026 συνεχίζοντας έτσι και σε μελλοντικό χρόνο.

Η WSM εισάγει την τεχνογνωσία στα θέματα τεχνικής διαχείρισης πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης των εκπομπών και της συμμόρφωσης με το υφιστάμενο σύστημα Παρακολούθησης (Monitoring), γνωστοποίησης στοιχείων (Reporting) και Επαλήθευσης (Verification) MRV της ΕΕ, ενώ η Affinity διαθέτει εμπειρία στην πώληση και αγορά προϊόντων άνθρακα, στη διαχείριση του Μητρώου Δικαιωμάτων (EU Allowances Registry) EUA της ΕΕ, στην ανάλυση της έκθεσης στο ETS και στην παροχή συμβουλευτικής σχετικά με τις αγορές εκπομπών.

"Είναι ευχαρίστηση μας να συνεργαζόμαστε με την Affinity σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες και θα εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας . Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση της συμμόρφωσης με το EU ETS, καθώς και δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των πελατών μας μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των εκπομπών ρύπων ", δήλωσε ο Carl Schou, CEO και President της WSM.

Ο Richard Fulford-Smith, Managing Partner της Affinity Shipping, πρόσθεσε:

"Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την WSM στην έναρξη λειτουργίας της εταιρείας που θα παρέχει ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες των πλοιοκτητών και των φορέων που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία των πλοίων όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων των εκπομπών ρύπων και την υποστήριξη της εμπορίας ρύπων. Πρόκειται για μια ισχυρή συγκέντρωση τεχνογνωσίας που προωθεί τον στόχο μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν την οικονομική τους έκθεση στην επερχόμενη ενεργειακή μετάβαση".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v