Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε Ακτωρ και Τέρνα δύο νέοι διαγωνισμοί για έργα ύδρευσης

Ανάδοχοι σε δημόσια έργα ύδρευσης στην περιφέρεια αναδείχθηκαν η Άκτωρ και η ΤΕΡΝΑ. Οι προϋπολογισμοί, οι εκπτώσεις και το αντικείμενο των έργων.

Σε Ακτωρ και Τέρνα δύο νέοι διαγωνισμοί για έργα ύδρευσης

Προσωρινοί ανάδοχοι για δύο έργα ύδρευσης αναδείχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των επιτροπών των σχετικών διαγωνισμών του ΥΠΟΜΕ η ΤΕΡΝΑ και η Άκτωρ καθώς κατέθεσαν αντίστοιχα τις πλέον συμφέρουσες οικονομικές προσφορές.

Συγκεκριμένα, η Άκτωρ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 98.083.440 ευρώ (με ΦΠΑ 17%). καθώς υπέβαλε προσφορά με έκπτωση 1,48%, επικρατώντας της Intrakat που πρόσφερε έκπτωση 1%. Το τελικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, όπως διαμορφώνεται με την προσφερόμενη έκπτωση ανέρχεται σε 82.591.798,96 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο αφοράς στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με πόσιμο νερό της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγ. Παρασκευής της νήσου Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιστοίχως, η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το δημόσιο έργο κατασκευής έργων ύδρευσης στους νομούς Πρέβεζας- Άρτας – Λευκάδας αρχικού εκτιμώμενου ύψους 140 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ, προσφέροντας έκπτωση 2,75%. Ετσι επικράτησε των προσφορών που υποβλήθηκαν από την Μυτιληναίος (έκπτωση 1,99%), την ΑΚΤΩΡ (έκπτωση 1,5%) και την ΑΒΑΞ (έκπτωση 1%).

Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 36 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v