Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΣ: Ο Αντώνης Σιδέρης νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Αντώνης Σιδέρης ανέλαβε τα σχετικά καθήκοντα στις 05.07.2023 από τον προηγούμενο Χρήστο Σαμιωτάκη, ο οποίος παραιτήθηκε από την ίδια θέση.

ΒΙΣ: Ο Αντώνης Σιδέρης νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Η ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 28.06.2023 απόφασης του ΔΣ, προσέλαβε στις 03.07.2023 τον Αντώνη Σίδερη του Βασιλείου ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, ο οποίος ανέλαβε τα σχετικά καθήκοντα στις 05.07.2023 από τον προηγούμενο Χρήστο Σαμιωτάκη, ο οποίος παραιτήθηκε από την ίδια θέση.

Ο άνω Αντώνης Σίδερης πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 Ν 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρίας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v