Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Ποια είναι τα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης για τους μικρομεσαίους

Tαχύτητα, συμβουλευτική καθοδήγηση και εξατομικευμένες λύσεις, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση. Τα κλειδιά για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και ένα διευρυμένο Οικοσύστημα Συνεργατών. Στο 5th Family Business Conference.

Alpha Bank: Ποια είναι τα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης για τους μικρομεσαίους
Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, Σπύρος Ρεντετάκος

Στον χρηματοδοτικό αλλά και συμβουλευτικό ρόλο της Alpha Bank καθώς και στην έμφαση που δίνει η Τράπεζα στην αποτελεσματική και γρήγορη αξιολόγηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων για ένταξη στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αναφέρθηκαν ο διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Αlpha Βank Σπύρος Ρεντετάκος και η διευθύντρια Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking Γεωργία Φαρμάκη κατά την τοποθέτησή τους στο 5th Family Business Conference. Τόσο η κυρία Φαρμάκη όσο και ο κ. Ρεντετάκος υπογράμμισαν την ανάγκη μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με στόχο την υιοθέτηση μακροπρόθεσμων πολιτικών βιωσιμότητας, καθώς και τη σημαντική ευκαιρία που παρουσιάζουν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σ' αυτή την κατεύθυνση.

Ταχύτητα, συμβουλευτική καθοδήγηση και εξατομικευμένες λύσεις 

Στον ρόλο που διαδραματίζει η Τράπεζα στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο κ. Ρεντετάκος υπογραμμίζοντας πως «απευθυνόμαστε σε όλες τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να κεφαλαιοποιήσουν την επερχόμενη οικονομική ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται. Με σύγχρονη αντίληψη και βαθιά γνώση της επιχειρηματικής τραπεζικής, προσφέρουμε συμβουλευτική καθοδήγηση, εξατομικευμένες λύσεις και διακεκριμένη εξυπηρέτηση, ώστε να υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σ' ένα περισσότερο βιώσιμο και αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο, που αφενός συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους και αφετέρου δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλίζει συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις».

Με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο DNA της Τράπεζας, δήλωσε χαρακτηριστικά, «στεκόμαστε στο πλευρό των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, ώστε να συνδιαμορφώσουμε μαζί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισοδήματα και υψηλές αποδόσεις».

Η κυρία Φαρμάκη τόνισε ότι η Alpha Bank διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που διαχειρίζεται τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΤΑΑ, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε από την αρχή σε συνεργασία με την επιχείρηση και με τον σύμβουλό της, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξειδικευμένες για κάθε επένδυση, ώστε να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά όλη η διαδικασία αξιολόγησης μέχρι να φτάσουμε στη σύναψη της συναλλαγής». Τόνισε την ανάγκη όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα δραστηριότητας, να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό πλάνο με στόχο την υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου βιώσιμου μοντέλου, ενσωματώνοντας παράλληλα τα κριτήρια ESG στη δομή και δραστηριότητά τους. 

Επιλέξιμες δαπάνες για την πράσινη μετάβαση

Στα οφέλη του ΤΑΑ αναφέρθηκε αναλυτικά η κυρία Φαρμάκη: στο ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης και την ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας, αλλά και στην έμφαση που πρέπει να δοθεί στις πράσινες επενδύσεις, χαρακτηρίζοντας το Ταμείο Ανάκαμψης ως ένα πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο και δομημένο πρόγραμμα. Πρόσθεσε «πως, αντίθετα με την αντίληψη που υπάρχει ότι το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι ότι απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριότητας», προσθέτοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, πάνω από το 60% των αιτήσεων για ένταξη στα προγράμματα του ΤΑΑ προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Εμείς έχουμε αιτήσεις και έχουμε υπογράψει συναλλαγές με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο (hospitality, βιομηχανία, retail, ενέργεια, κ.λπ.), για πολύ μικρές-μικρές-μεσαίες μεγάλες επιχειρήσεις, που αφορούν επενδύσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank, ως αρωγός του τουρισμού αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ήταν η πρώτη τράπεζα που υπέγραψε δανειακή σύμβαση με μικρή επιχείρηση, η οποία αφορούσε την ξενοδοχειακή μονάδα Spyridakos Group ΙΚΕ στη Σέριφο.

Η κυρία Φαρμάκη υπογράμμισε πως στο Πρόγραμμα ΤΑΑ εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που εστιάζουν σε πέντε πυλώνες, εν τούτοις ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς «στόχος του προγράμματος πρωταρχικά είναι ο μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας. Όλα τα επενδυτικά σχέδια μπορούν και πρέπει να έχουν επιλέξιμες δαπάνες που πατάνε πάνω στην πράσινη μετάβαση». Πρόσθεσε δε πως, ως Αlpha Βank, «ανεξαρτήτως του πυλώνα στον οποίο εντάσσεται μια επένδυση, εμείς ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να επενδύουν και σε πράσινες δαπάνες, καθώς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα συνιστά συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους συνεργάτες τους (πελάτες και προμηθευτές) από το εξωτερικό, όπου σημειώνεται πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα ESG».

Σ' αυτό το πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στη χρηματοδότηση της εταιρίας ΜΕΤΡΟ ΑΕ, η οποία αποτέλεσε την πρώτη συναλλαγή που υπέγραψε η Τράπεζα στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», και η οποία αφορούσε τη χρηματοδότηση «πράσινης» επένδυσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε καταστήματα και εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης έκανε και ο κ. Ρεντετάκος, το οποίο χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία που είχαμε ποτέ στη χώρα μας», καθώς και στα πλεονεκτήματα που παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εξέχουσα θέση στην εργαλειοθήκη μας έχει το ΤΑΑ, παρέχοντας σημαντικά οφέλη, όπως χαμηλότοκα δάνεια για τις μικρές επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν το επενδυτικό άλμα που χρειάζονται». Πρόσθεσε πως «η συγκυρία είναι εξαιρετική, εάν αναλογιστούμε ότι διανύουμε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων», τονίζοντας πως «η δυναμική και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ από τις μικρές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μακροπρόθεσμο αποτύπωμά τους στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Σε κάθε περίπτωση, κλειδί στη μακροπρόθεσμη επιτυχία των μικρών επιχειρήσεων αποτελούν τα γρήγορα αντανακλαστικά των επιχειρηματιών, ανέφερε ο κ. Ρεντετάκος, τονίζοντας πως «οι μικρές επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται και αντιδρούν γρήγορα στις παγκόσμιες προκλήσεις, προσαρμόζοντας τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και αναπτύσσοντας στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία». 

«Σ' ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μίας οικογενειακής επιχείρησης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρεντετάκος. Αναγνωρίζοντας από πολύ νωρίς τη σημασία των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον επιχειρηματία, η Τράπεζα ανέπτυξε ένα διευρυμένο Οικοσύστημα Συνεργατών, παρέχοντας έτσι στον πελάτη «την τεχνογνωσία και την απαραίτητη καθοδήγηση, από το στάδιο της μελέτης, την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου, την υποβολή της αίτησης έως και το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, με μεθοδικό, ουσιαστικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό». «Εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε με συνεπή βήματα να κάνουμε πράξη την υπόσχεση να είμαστε δίπλα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, επενδύοντας σε καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον», τόνισε.

Ο κ. Ρεντετάκος υπογράμμισε επίσης πως «στρατηγικός προσανατολισμός της Τράπεζας είναι η δυναμική στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και η αξιοποίηση, προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων, όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχουν ρευστότητα με ελκυστικούς όρους και στηρίζουν επενδύσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την επιδιωκόμενη – όσο και αναγκαία – μεγέθυνση».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v