Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia Properties: Οι ενισχυμένες επιδόσεις στο εξάμηνο και οι επενδύσεις σε νέα projects

Αποδίδουν οι κινήσεις ενίσχυσης χαρτοφυλακίου ενώ σταδιακά αθροίζονται και νέες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ.

Premia Properties: Οι ενισχυμένες επιδόσεις στο εξάμηνο και οι επενδύσεις σε νέα projects

Σημαντική αύξηση εσόδων αλλά κάμψη κερδοφορίας κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2023 η Premia Properties, η οποία συνεχίζει να υλοποιεί επενδύσεις σε νέα projects ακινήτων.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα από διαχείριση ακινήτων ανήλθαν σε 9,04 εκατ.ευρώ έναντι 6,62 εκατ.ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37%. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας οφείλεται κυρίως σε μισθώματα που προήλθαν από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2022, και από αναπροσαρμογές μισθωμάτων.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 8,35 εκατ.ευρώ έναντι 9,48 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12% η οποία προέκυψε κυρίως από τα μειωμένα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία. Χωρίς την επίδραση της αναπροσαρμογής ωστόσο τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 4,89 εκατ.ευρώ έναντι 3,01 εκατ.ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62%. Ακολούθως τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,36 εκατ.ευρώ έναντι κερδών 7,97 εκατ.ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33%.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων ανήλθε σε 177,48 εκατ.ευρώ έναντι 176,63 εκατ.ευρώ την 31.12.2022. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του ομίλου της Premia Properties ανήλθε σε 38,48 εκατ.ευρώ έναντι 47,75 εκατ.ευρώ την 31.12.2022. ‘Ετσι, ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων μείον ταμειακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) την 30.06.2023 διαμορφώθηκε σε 139,01 εκατ.ευρώ έναντι 128,87 εκατ.ευρώ την 31.12.2022.

Στο τέλος του α’ εξαμήνου η ΑΕΕΠ διέθετε χαρτοφυλάκιο 42 επενδυτικών ακινήτων εύλογης αξίας 243,84 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη δύο νέων επενδυτικών ακινήτων εντός του πρώτου εξαμήνου 2023, και ειδικότερα το βιομηχανικό ακίνητο που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ και ένα αυτοτελές κτίριο στην Ξάνθη το οποίο ανακαινίζεται και θα λειτουργήσει ως φοιτητική εστία. Επιπλέον, αποκτήθηκε ένα όμορο με το Athens Heart οικόπεδο το οποίο εντάσσεται στο σχεδιασμό μετατροπής του ακινήτου σε πράσινο γραφειακό συγκρότημα. Το τελευταίο έχει ήδη προσύμφωνο μίσθωσης από την ΑΑΔΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v