Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Στο 9,61% το ποσοστό της UniCredit

Η UniCredit κατέχει 226.138.299 δικαιώματα ψήφου.

Alpha: Στο 9,61% το ποσοστό της UniCredit

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών ενημερώνει ότι, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της UniCredit S.p.A την 14.11.2023, η τελευταία κατέχει την 13.11.2023, 226.138.299 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,6159%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ως προς την ανωτέρω γνωστοποίηση, αναφορικά με τις αποκτηθείσες μετοχές, α) 211.138.299 μετοχές αποκτήθηκαν δυνάμει της από 12 Νοεμβρίου 2023 Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς Μετοχών με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και β) 15.000.000 μετοχές αποκτήθηκαν απευθείας από την Αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v