Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι υψηλές πτήσεις του Ν. Βερόπουλου στα Βαλκάνια

Ενισχυμένα όλα τα μεγέθη από τις αλυσίδες που λειτουργούν σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Αναζητά υψηλότερα μερίδια αγοράς.

Οι υψηλές πτήσεις του Ν. Βερόπουλου στα Βαλκάνια

Επιδόσεις που πολλοί πρώην ανταγωνιστές του στην Ελλάδα σίγουρα θα ζήλευαν, πέτυχε πέρυσι η ΒΕΡΟ ΑΕ Συμμετοχών, συμφερόντων του Νίκου Βερόπουλου.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2016 μετά τη διάσπαση της εταιρείας «Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ» με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού (VERO DOOEL ΠΓΔΜ-VEROPOULOS DOO Σερβία), κατάφερε πέρυσι να ενισχύσει όλους τους δείκτες της.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 127,544 εκατ. ευρώ από 121,882 εκατ. ευρώ το 2021, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 13,027 εκατ. ευρώ (14,744 εκατ. ευρώ το 2021), τα καθαρά κέρδη 10,314 εκατ. ευρώ (11,5 εκατ. ευρώ το 2021) ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους άγγιξε το 22,46% από 22,44% και το περιθώριο EBITDA το 11,21% έναντι 14,89%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στην επίτευξη των αποτελεσμάτων συνετέλεσαν θετικά η πορεία και τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών VEROPULOS DOOEL Βόρεια Μακεδονία και της VEROPOULOS DOO Σερβία, οι οποίες υλοποίησαν τους στόχους που είχαν τεθεί και αφορούσαν στη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και στην ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά και συνολικά στην ανοδική πορεία του ομίλου.

Οι βασικοί στόχοι των συνδεδεμένων εταιρειών της VEROPULOS DOOEL Βόρεια Μακεδονία και της VEROPOULOS DOO Σερβία (κατά 100% θυγατρικών εταιρειών) είναι η διατήρηση του ρόλου στην αγορά και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών για την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v