ΔΑΑ-Βενιζέλος: Μοιράζει μέρισμα και κέρδη προηγούμενων χρήσεων πριν το Χρηματιστήριο

Το αθροιστικό ύψος της διανομής προμερίσματος και κερδών παρελθουσών χρήσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Πώς κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο 9μηνο.

ΔΑΑ-Βενιζέλος: Μοιράζει μέρισμα και κέρδη προηγούμενων χρήσεων πριν το Χρηματιστήριο

Και επισήμως ξεκίνησε η διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) στο Χ.Α καθώς, μετά τη διάσπαση της μετοχής (split), ορίστηκε νέα έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 Δεκεμβρίου, με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., ενώ 10 ημέρες αργότερα ακολουθεί νέα γενική συνέλευση για διανομή προμερίσματος και κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Στις 4 Δεκεμβρίου, το σώμα των μετόχων καλείται να λάβει όλες τις εγκρίσεις για την προσαρμογή της ΔΑΑ στις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένης εταιρείας (καταλληλότητα μελών ΔΣ, Επιτροπή Ελέγχου, πολιτική αποδοχών κ.ά.) και να εγκρίνει την εισαγωγή στο Χ.Α. Προηγήθηκε η διάσπαση της μετοχής, σε αναλογία 10 νέες για κάθε 1 παλαιά. Έτσι, ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται πλέον σε 300.000.000.

Επιπρόσθετα, η ΔΑΑ δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις 9μήνου, με σκοπό τη διανομή προμερίσματος στους υφιστάμενους μετόχους. Η έκπληξη έγκειται στο γεγονός ότι πέραν του προμερίσματος, στην ατζέντα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται και η διανομή κερδών εις νέον ή/και προαιρετικών αποθεματικών.

Τα έσοδα στο 9μηνο ανήλθαν σε 463,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε 322 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε 188,6 εκατ. ευρώ (EPS 0,63 ευρώ). Θεωρητικά, μπορεί να μοιράσει ως προμέρισμα το σύνολο των καθαρών κερδών 9μήνου (188,6 εκατ. ευρώ). Επίσης, διαθέτει κέρδη εις νέον και προαιρετικά αποθεματικά, ύψους 105 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων μπορεί να διανεμηθεί.

Το αθροιστικό ύψος της διανομής προμερίσματος και κερδών παρελθουσών χρήσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Το ΔΑΑ έχει ισχυρό ταμείο (σ.σ. ταμειακά διαθέσιμα 579,4 εκατ. ευρώ στις 40/9), ενώ οι καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9μήνου ανήλθαν σε 262,8 εκατ. ευρώ. Εντός του 2022 διένειμε 201 εκατ. ευρώ, μετά την απαλοιφή της απαγόρευσης διανομής μερίσματος.

Τιμή διάθεσης πέριξ των 10 ευρώ ανά μετοχή

Η εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χ.Α θα διενεργηθεί με διάθεση υφιστάμενων μετοχών από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου θα διαθέσει το 30% των μετοχών. Το βιβλίο της συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα (δημόσια προσφορά) και εξωτερικό (accelerated book building) θα χειριστούν η Deutsche Bank ως συντονιστής book runner σε συνεργασία με Bank of America και Morgan Stanley. Υπάρχουν αναφορές για στόχο αποτίμησης πέριξ των 3 δισ. ευρώ, που σημαίνει τιμή διάθεσης πέριξ των 10 ευρώ ανά μετοχή.

Εφόσον η διάθεση είναι επιτυχής, μέτοχοι της ΔΑΑ θα παραμείνουν το Υπερταμείο με 25%, το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments με 40% και η οικογένεια Κοπελούζου με 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v