Το μετέωρο βήμα της Tupperware μετά το λουκέτο στη Θήβα

Αύξηση 57,17% στα καθαρά κέρδη παρά τη μείωση κατά 14,19% των πωλήσεων. Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν, ποιο το ύψος της αποζημίωσης και η αβεβαιότητα για το μέλλον.

Το μετέωρο βήμα της Tupperware μετά το λουκέτο στη Θήβα

Ουσιώδη αβεβαιότητα, που ενδεχομένως να εγείρει αμφιβολία ως προς τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, εκφράζει ο Ορκωτός Ελεγκτής (PwC) για την Tupperware Hellas, που στις 13 Απριλίου κατέβασε τον διακόπτη στο εργοστάσιό της στη Θήβα

Την εκτίμηση αυτή δεν την εκφράζει μόνο ο Ορκωτός αλλά και η διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής. Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρηματικές δράσεις της Tupperware Hellas, εξαρτώνται από τις αποφάσεις της διοίκησης του αμερικανικού ομίλου που αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων και προβλήματα ρευστότητας, και το σχέδιο εξυγίανσης που εφαρμόζει. Από το ανωτέρω σχέδιο εξυγίανσης όπως λέει η διοίκησή της, προέκυψε για την Tupperware Hellas ζημιά, που καλύφθηκε με συνολική τιμολόγηση ποσού 8 εκατ. ευρώ που έκανε η εταιρεία προς τη μητρική την περασμένη χρήση.

Παρ’ όλη την αβεβαιότητα πάντως, η διοίκηση της Tupperware Hellas εκτιμά ότι και η τρέχουσα χρήση, κατά τη διάρκεια της οποίας έκλεισε τον διακόπτη στο εργοστάσιο της Θήβας, θα είναι κερδοφόρα.

Πέρυσι τα καθαρά της κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 57,17% στα 2,136 εκατ. ευρώ παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της μειώθηκαν 14,19% στα 38,855 εκατ. ευρώ. Με το περιθώριο μικτού κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να έχει αυξηθεί στο 22,56% από 17% και το περιθώριο κερδών ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 7,31% από 4,45%. Οι δανειακές υποχρεώσεις της ήταν πέρυσι μηδενικές, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ η εταιρεία είχε θετικό κεφάλαιο κίνησης ποσού 4,3 εκατ. ευρώ περίπου.

Από το λουκέτο στο εργοστάσιο της Θήβας -η απόφαση ελήφθη στις 6 Μαρτίου σε έκτακτη γενική συνέλευση του μετόχου- οδηγήθηκαν στην ανεργία 133 εργαζόμενοι που έλαβαν ως αποζημίωση 5,8 εκατ. ευρώ. Πέρυσι ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ήταν 195 άτομα από 213 άτομα που ήταν το 2021.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v