Συγχωνεύονται Παυλίδης Μάρμαρα με Dolit Investments και Sivec Investments

Σύμφωνα με το σχέδιο της διασυνοριακής συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Dolit Investments δικαιούνται να λάβουν 2.392,694 μετοχές της Μάρμαρα Παυλίδης για κάθε μία μετοχή της απορροφώσας που κατέχουν.

Συγχωνεύονται Παυλίδης Μάρμαρα με Dolit Investments και Sivec Investments

Στον απόηχο του εμφυλίου που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια Παυλίδη, με αφορμή το deal επαναγοράς από τον Χριστόφορο Παυλίδη της Μάρμαρα Παυλίδης, η τελευταία προχωρά σε απορρόφηση της ελληνικής Dolit Investments και της κυπριακής Sivec Investments.

Η Dolit Investments κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Sivec Investments, η οποία με τη σειρά της κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Μάρμαρα Παυλίδης.

Σύμφωνα με το σχέδιο της διασυνοριακής συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Dolit Investments δικαιούνται να λάβουν 2.392,694 μετοχές της Μάρμαρα Παυλίδης για κάθε μία μετοχή της απορροφώσας που κατέχουν.

Οι μέτοχοι της Sivec Investments δικαιούνται να λάβουν 143,561640 μετοχές της Μάρμαρα Παυλίδης για κάθε μία μετοχή της απορροφώσας που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Μάρμαρα Παυλίδης θα ανέλθει σε 7.967.671,02 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.767.123 μετοχές αξίας 0,74 ευρώ εκάστη.

Ο όμιλος Μάρμαρα Παυλίδης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο συγχώνευσης, εκτιμά ότι η διασυνοριακή συγχώνευση:

(α) θα οδηγήσει σε μια απλούστερη και πιο αποτελεσματική δομή του Ομίλου, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ενοποίησης των εταιρικών στρωμάτων που υφίστανται στο επίπεδο των συγχωνευόμενων εταιρειών,

(β) θα επαυξήσει τη λειτουργικότητα των δομών διοίκησης σε επίπεδο ομίλου, και

(γ) θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική δομή και τις ταμειακές ροές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου.

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες όρισαν ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης των απορροφούμενων εταιρειών την 31η Οκτωβρίου του 2023 ενώ η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της διασυνοριακής συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση της Μάρμαρα Παυλίδης και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v