Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΑ: Αγορά 30 εκατ. μετοχών από την «AviAlliance GmbH» έναντι €292.740.000

Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε τιμή €9,758 ανά μετοχή, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

ΔΑΑ: Αγορά 30 εκατ. μετοχών από την «AviAlliance GmbH» έναντι  €292.740.000

Η εταιρεία  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι η
εταιρεία «AviAlliance GmbH», πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κκ. Gerhard Schroeder (Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος), Evangelos Peter Poungias (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Sven Erler (Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με την από 07.02.2024 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 02.02.2024 σε αγορά 30.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας σε τιμή €9,758 ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό αντίτιμο €292.740.000, στο πλαίσιο της προσφοράς μετοχών της Εταιρείας από την «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και δυνάμει συμφωνίας βασικού επενδυτή (cornerstone agreement).

Επιπλέον, ο κ. Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 07.02.2024 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 02.02.2024 σε αγορά 2.156 κοινών μετοχών της Εταιρείας σε τιμή €8,20 ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό αντίτιμο €17.679,20, στο πλαίσιο της προσφοράς μετοχών της Εταιρείας από την «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v