Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Το σχέδιο και οι στόχοι της τριετίας 2024-26

Το αισιόδοξο σενάριο αργής αποκλιμάκωσης επιτοκίων και το plan B. Με τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 καταθέτει αίτημα σε SSM για μέρισμα η Πειραιώς.

Πειραιώς: Το σχέδιο και οι στόχοι της τριετίας 2024-26

Βέβαιη ότι οι στόχοι του business plan τριετίας 2024-26, που δημοσιοποίησε, χθες, μαζί με τα αποτελέσματα Δ' τριμήνου 2023, θα επιτευχθούν, ακόμη και αν διαφοροποιηθούν βασικές παράμετροι, όπως ο χρόνος έναρξης και η ταχύτητα της αποκλιμάκωσης επιτοκίων, εμφανίστηκε η διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings στην τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές.

Το βασικό σενάριο, στο οποίο στηρίχθηκε το business plan της τριετίας, εδράζεται στην εκτίμηση ότι η μείωση των επιτοκίων θα ξεκινήσει αργά εντός της φετινής χρονιάς και θα περιορισθεί σε 25 μονάδες βάσης (3,75% από 4%). Πρόκειται για καλή εξέλιξη, σε σχέση με την κερδοφορία τραπεζών καθώς το Euribor τριμήνου εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε μεσοσταθμική βάση σε 3,8% (3,90% σήμερα), συντηρώντας ψηλά τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Πειραιώς, στο παραπάνω σενάριο, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 2,6% για ολόκληρο το 2024, πιεζόμενο ελαφρώς από την αυξημένη συμμετοχή των προθεσμιακών στο συνολικό μείγμα καταθέσεων. Ειδικότερα η Πειραιώς προϋπολογίζει ότι οι καταθέσεις προθεσμίας θα ανέλθουν σε 34% στο τέλος της φετινής χρονιάς από 23% στο τέλος του 2023 και το μεσοσταθμικό επιτόκιο σε 2,3%.

Από την άλλη, στόχος της τράπεζας είναι η «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων να αυξηθεί κατά περίπου 5%. Αν επιτευχθεί, τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα διαμορφωθούν πέριξ των 31,7 με 31,8 δισ. ευρώ, κίνηση που αντισταθμίζει τις απώλειες από το αυξημένο cost of funding.

Στις μεταβλητές περιλαμβάνεται αύξηση/μείωση του spread χορηγήσεων (επίπτωση 20 εκατ. ευρώ για κάθε μεταβολή 1%). Τέλος, τα αυξημένα έσοδα από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν την επίπτωση από την αύξηση των εξόδων για την εξυπηρέτηση senior preferred τίτλων έκδοσής της.

Έτσι, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να υποχωρήσουν οριακά σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, έναντι 2 δισ. ευρώ πέρσι. Επίπτωση που θα αντισταθμιστεί από την ισόποση αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (0,6 από 0,5 δισ. ευρώ το 2023). Τα λειτουργικά έξοδα και το cost of risk αναμένεται να παραμείνουν στα επίπεδα του 2023. Η κερδοφορία θα αυξηθεί, διαμορφούμενη πέριξ των 900 εκατ. ευρώ, χάρη στη μείωση των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων. Ο δείκτης CET1 θα ξεπεράσει το 14%.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures-NPEs) προβλέπεται να υποχωρήσουν κάτω του 3,5%. Πέρσι, σε απόλυτο αριθμό, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώθηκαν σε 1,33 δισ. ευρώ (1 δισ. επιχειρηματικά, 0,3 δισ. στεγαστικά).

Οι μπαλαντέρ στο plan B

Στην περίπτωση που η ένταση και η ταχύτητα μείωσης επιτοκίων από πλευράς ΕΚΤ είναι μεγαλύτερη, εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί αφενός μικρότερη πίεση στο κόστος χρηματοδότησης από τη στροφή αποταμιευτών σε προθεσμιακές καταθέσεις, αφετέρου, πιο έντονη ζήτηση για χορηγήσεις.

Καταθέτει άμεσα αίτημα σε SSM για μέρισμα από τα κέρδη 2023

Με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023, η οποία λογικά θα διενεργηθεί πριν την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για το σκέλος της δημόσιας προσφοράς της συνδυασμένης διάθεσης μετοχών από ΤΧΣ, η διοίκηση της Πειραιώς θα καταθέσει αίτημα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για έγκριση χορήγησης μερίσματος χρήσης 2023, που θα αντιστοιχεί σε 10% των καθαρών κερδών. Το payout προβλέπεται να αυξηθεί στο 25% των κερδών φετινής χρήσης και να διαμορφωθεί εν συνεχεία στο 50%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v