Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Φόρτωσαν» κέρδη τις τράπεζες της Κύπρου οι ασφαλιστικές θυγατρικές

Ωθηση στα μεγέθη της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας από τις θυγατρικές τους στον ασφαλιστικό τομέα. Τα μερίδια αγοράς.

«Φόρτωσαν» κέρδη τις τράπεζες της Κύπρου οι ασφαλιστικές θυγατρικές

Ισχυρή κερδοφορία σημείωσαν το 2023 οι θυγατρικές των κυπριακών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα τα αποτελέσματα των μητρικών τους ομίλων.

Συγκεκριμένα, από τις ασφαλιστικές της δραστηριότητες (μέσω της Eurolife στον κλάδο ζωής και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στις γενικές καλύψεις) η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε το 2023 κέρδη ύψους 54 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης επίδοσης 44 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Με δεδομένο ότι τα συνολικά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 487 εκατ. ευρώ, προκύπτει πως από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες προήλθε το 11% των κερδών ολόκληρου του Συγκροτήματος και το 18% των μη επιτοκιακών εσόδων του.

Επίσης στις λογιστικές καταστάσεις της τράπεζας αναφέρεται πως «οι ασφαλιστικές εταιρείες του Συγκροτήματος, EuroLife και Γενικές Ασφάλειες, κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο αντίστοιχα στην Κύπρο, και παρέχουν επαναλαμβανόμενα και βελτιωμένα έσοδα, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις ροές εισοδημάτων του Συγκροτήματος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν σημαντικοί και σταθεροί παράγοντες στην κερδοφορία του Συγκροτήματος».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Τράπεζα δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο μόνο μέσα από το bancassurance, διαθέτοντας δύο θυγατρικές εταιρείες: Την Hellenic στις ζωικές καλύψεις και την Παγκυπριακή στις γενικές.

Το συγκρότημα της Ελληνικής Τράπεζας (στο οποίο η Eurobank αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο) σημείωσε το 2023 έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους 63,8 εκατ. ευρώ (έναντι 61 εκατ. ευρώ το 2022) και καθαρά κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ (έναντι 18,6 εκατ. ευρώ το 2022). Τα κέρδη που προήλθαν από τις δραστηριότητες αποτέλεσαν το 4,1% των συνολικών κερδών του Συγκροτήματος (346 εκατ. το 2023, έναντι 29,3 εκατ. ευρώ το 2022).

Το 2023 ήταν μια ακόμη ανοδική χρονιά για την ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, καθώς με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε κατά 18,5% και των γενικών καλύψεων κατά 9%.

Σε ότι αφορά τα μερίδια αγοράς, οι θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου έλεγχαν στο πρώτο εννεάμηνο του 2023 το 30,5% του κλάδου ζωής και το 15,7% των γενικών καλύψεων, ενώ τα αντίστοιχα μερίδια για τις θυγατρικές της Ελληνικής Τράπεζας ήταν 7,3% και 7,5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v