Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤτΕ: Στις 18 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Στις 8 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΤτΕ: Στις 18 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024:

Ανακοίνωση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023 καθώς και του σχετικού Δελτίου Τύπου στον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασής του και στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr): Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023 στον Τύπο: Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (Record Date): Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Τράπεζας, μόνη αρμόδια για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων «εγκρίσεως του Ισολογισμού κατόπιν εκθέσεως των Ελεγκτών, καταβολών εις αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια, προσδιορισμού του μερίσματος και εν γένει διαθέσεως των καθαρών κερδών» είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Συμβουλίου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v