Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΑ: Επιδόσεις - ρεκόρ το 2023, στόχος οι 33 εκατ. επιβάτες

Ορόσημο η περυσινή χρονιά, με νέο ιστορικό ρεκόρ κίνησης, τόνισε η διοίκηση της εισηγμένης. Οι προοπτικές ανάπτυξης και η στοχοθεσία.

ΔΑΑ: Επιδόσεις - ρεκόρ το 2023, στόχος οι 33 εκατ. επιβάτες

Τις οικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για το έτος 2023 παρουσίασε αναλυτικά η Διοίκηση της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η περυσινή χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για τον ΔΑΑ, καθώς κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης σε συνδυασμό με ισχυρή ανάκαμψη σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Ταυτόχρονα, ήταν η πρώτη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από περίπου ένα μήνα.

Αναλυτικότερα:

Αναφορικά με την επιβατική κίνηση και τις αεροπορικές δραστηριότητες, η Διοίκηση του ΔΑΑ επεσήμανε ότι:

Το 2023, η κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε 28,17 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας κατά 10,2% τα επίπεδα του 2019 και κατά 24% τα επίπεδα του 2022, ενώ τα επίπεδα ανάκαμψης των ευρωπαϊκών αεροδρομίων σε σχέση με το 2019 υστερούν ακόμη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο.

 • Το 85% των επιβατών στη διάρκεια του 2023 ταξίδεψε για λόγους αναψυχής (leisure) και το 15% για επαγγελματικούς λόγους (business). Το ταξίδι για λόγους αναψυχής αποδείχτηκε μετά την πανδημία, το πλέον ανθεκτικό σκέλος της κίνησης σε σχέση με το επαγγελματικό ταξίδι.
 • Αντίστοιχα, το 69% της επιβατικής κίνησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2023 αφορούσε κίνηση από / προς διεθνείς προορισμούς και το 31% σε εγχώρια κίνηση.
 • Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξυπηρέτησε το 2023 το 38% περίπου της συνολικής επιβατικής κίνησης της Ελλάδας.
 • Το 2023, το αεροδρόμιο της Αθήνας συνδέθηκε με απευθείας τακτικά δρομολόγια με 156 προορισμούς-πόλεις (σε 57 χώρες) που εξυπηρετήθηκαν από 66 αεροπορικές εταιρείες, ενώ προστέθηκαν 18 νέα δρομολόγια.
 • Οι κινήσεις αεροσκαφών ανήλθαν σε 241.605, 13,2% πάνω από τα επίπεδα του 2022 και 7,1% πάνω από τα επίπεδα του 2019.
 • Η επιβατική κίνηση επέτρεψε στον ΔΑΑ να επιτύχει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, κυρίως στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, επιδόσεις για τις οποίες ο ΔΑΑ αναγνωρίστηκε στα βραβεία "ROUTES EUROPE 2023" ως το κορυφαίο αεροδρόμιο στην Ευρώπη στην κατηγορία αεροδρομίων με ετήσια κίνηση άνω των 20 εκατομμυρίων επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τις μη αεροπορικές δραστηριότητες:

 • Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το αεροδρόμιο διέθετε συνολικά 155 καταστήματα, καλύπτοντας πάνω από 13.500 τ.μ. εντός των δύο αεροσταθμών.
 • Ως αποτέλεσμα της αύξησης στην επιβατική κίνηση και της αναβάθμισης της εμπορικής προσφοράς των αεροσταθμών μέσω της επιτυχημένης στρατηγικής «Best of Greece», με την οποία εισήχθησαν ελληνικά concepts/brands με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, καθώς και τη θετική πορεία των εσόδων στις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, τα μη αεροπορικά έσοδα το 2023 ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,2% σε σύγκριση με το 2022.

Αναφερόμενοι στις οικονομικές επιδόσεις του 2023, τα στελέχη του ΔΑΑ τόνισαν ό,τι:

 • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 126,8 εκατ. ευρώ ή 26,6% σε 603,7 εκατ. ευρώ το 2023, με τις ροές εσόδων Αεροπορικών και Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης κατά 24% σε σχέση με το 2022, καθώς και της δυναμικής ανάπτυξης εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες.
 • Τα έσοδα από Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 448,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,2% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και με έσοδα ανά επιβάτη 15,9 ευρώ, ενώ οι τιμές των αεροπορικών χρεώσεων παρέμειναν σταθερές το 2023.
 • Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23,2% σε σύγκριση με το 2022 ενώ τα έσοδα ανά επιβάτη 4,8 ευρώ, ήταν αυξημένα κατά 17,1% σε σύγκριση με το 2019, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο της αντίστοιχης αύξησης της επιβατικής κίνησης.
 • Τα κέρδη προ φόρων το 2023 ανήλθαν σε 288,8 εκατ. ευρώ έναντι 213,2 εκατ. ευρώ το 2022.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους το 2023 ήταν 231,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 63,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει προς την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή εναπομείναντος μικτού μερίσματος 0,33 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023.

Παρουσιάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του ΔΑΑ, η διοίκηση της εταιρείας σημείωσε:

 • Υψηλά επίπεδα επιβατικής κίνησης καταγράφηκαν κατά τους πρώτους 2 μήνες του 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023.
 • Βασική προτεραιότητα του ΔΑΑ αποτελεί η υλοποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου 33MAP (33 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως), με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεών του. Μέχρι την υλοποίηση του 33MAP θα εφαρμόζονται επιχειρησιακά μέτρα και έργα μεγιστοποίησης της δυναμικότητας.
 • Η προετοιμασία για την χρηματοδότηση του έργου 33MAP και λοιπών μεσοπρόθεσμων κεφαλαιουχικών δαπανών συντήρησης και βελτιστοποίησης της δυναμικότητας, είναι σε εξέλιξη.
 • Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της εμπορικής ανάπτυξης, διερευνάται η δυνατότητα εισαγωγής νέων concepts στις εμπορικές παραχωρήσεις και στο πεδίο ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και άλλων επιχειρησιακών πόρων για την εξυπηρέτηση των υψηλών επιπέδων κίνησης, για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και των υγιών περιθωρίων κερδοφορίας (προσαρμοσμένο EBITDA >60%).
 • Έναρξη κατασκευής Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 35.5MW, το οποίο θα περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 82MWh, για την επίτευξη του στόχου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (Net Zero) για τις Άμεσες (Πεδίο 1) και τις Έμμεσες (Πεδίο 2) Εκπομπές Αερίων 2 έως το 2025 (Οδικός Χάρτης “Route 2025”).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v