Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο ρεκόρ κύκλου εργασιών για την Space Hellas το 2023

Στα 17,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα EBITDA το 2023 σημειώνοντας αύξηση 66,29%. Θετικές κατά 4 εκατ. ευρώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές.

Νέο ρεκόρ κύκλου εργασιών για την Space Hellas το 2023
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Oμίλου Space Hellas κ. Σπύρος Μανωλόπουλος

Το 2023 αποτέλεσε για τον Όμιλο Space Hellas το 7o συνεχόμενο έτος με ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών € 148,1εκ., συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία, συμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2023 ανήλθε στα € 148,1 εκ., αυξημένος κατά 22,72% έναντι του 2022, όπου ήταν € 120,6 εκ.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 30,9 εκ. το 2023, έναντι € 21,7 το 2022.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 17,5 εκ. το 2023, έναντι € 10,5 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 66,29%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,4 εκ. το 2023 έναντι € 5,5 εκ. το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 36,22%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 4,8 εκ. το 2023, έναντι € 5 εκ. το 2022.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 123,6 εκ. το 2023, έναντι € 110,3 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 12%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 12,0 εκ. το 2023, έναντι € 8,9 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 35,5%.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2023 ανήλθαν σε € 4,6 εκ., έναντι € 4,5 εκ. το 2022 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2023 ανήλθαν σε € 3,1 εκ., έναντι € 3,3 εκ. το 2022.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται θετικές κατά € 4 εκ. και σε συνδυασμό με την χρήση διαθεσίμων ύψους € 4 εκ. διοχετεύτηκαν σε επενδυτικές δραστηριότητες € 5,3 εκ. και σε μείωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων € 2,7 εκ.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Oμίλου Space Hellas κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: “Ο χώρος της τεχνολογίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επιτάχυνσης των επενδυτικών πλάνων, αλλά και μετασχηματισμού πολλών οργανισμών, με τη χρήση σύγχρονων data centers, υπηρεσιών cloud, έξυπνων εφαρμογών και την αξιοποίηση IoT συσκευών, όπου η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται όλο και περισσότερο στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και στην αυτοματοποίηση των ψηφιακών συστημάτων. Σε έναν τόσο ψηφιακά ανεπτυγμένο κόσμο, ο τομέας της κυβερνοασφάλειας και η προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και κρίσιμων υποδομών, όπου δραστηριοποιείται η Space Hellas, αποτελεί μία από τις εθνικές προτεραιότητες που έχει προεκτάσεις και συνεργασίες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ σημαντικά κονδύλια, όσο και σε συνεργασίες με εταιρίες τεχνολογίας παγκόσμιου βεληνεκούς.

Η αλλαγή της μετοχικής σχέσης της SingularLogic με την απόκτηση από την Space Hellas του 99,93% και την πώληση του ποσοστού που κατείχε στην Epsilon SingularLogic το Σεπτέμβριο το 2023, ενδυνάμωσε τα κεφάλαια της Space Hellas και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την καλύτερη στόχευση των εταιριών του Ομίλου, σε προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στο πελατολόγιο των μεγάλων ομίλων του ιδιωτικού τομέα και στην προετοιμασία για τη διεκδίκηση νέων έργων ψηφιοποίησης του κράτους. Η αναπτυξιακή πορεία της Space Hellas με τις εταιρίες του Ομίλου, SingularLogic στο χώρο του λογισμικού, τη SenseΟne στο ΙoΤ, τη Web-IQ στο Open Source Intelligence και την AgroApps στο Smart Agriculture για τα επόμενα έτη, εστιάζεται στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στις επενδύσεις σε R&D για απόκτηση τεχνογνωσίας και δημιουργία καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών, στην αναβάθμιση των υποδομών, αλλά και σε πιθανές εξαγορές εταιριών που διευρύνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v