Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε στον ΟΣΕ

Με την ίδια απόφαση συστάθηκε επίσης Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση του μισθολογίου και των κάθε μορφής αποδοχών. Κινήσεις για επιτάχυνση των έργων.

Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε στον ΟΣΕ

Εκτάκτως συνήλθε την Παρασκευή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ υπό την προεδρία του Γιάννου Γραμματίδη και έλαβε αμέσως τις πρώτες αποφάσεις του με τις οποίες σύστησε για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό να παρακολουθεί συστηματικά και να αξιολογεί τις λειτουργικές διαδικασίες του Οργανισμού και να εισηγείται και προτείνει στη Διοίκηση βελτιώσεις τους για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την ίδια απόφαση σύστησε επίσης Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης, αποτελούμενη από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση του μισθολογίου και των κάθε μορφής αποδοχών, όπως και την αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μακρά σειρά αμέσως εκτελεστών αποφάσεων με τις οποίες ξεμπλοκάρει και διευκολύνει διαδικασίες έργων ταχύτατης αποκατάστασης ζημιών του σιδηροδρομικού δικτύου είτε χρονίων είτε οφειλουμένων στις θεομηνίες Daniel και Elias, με έμφαση στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας και της Β. Ελλάδας.

Τέλος, ο ΟΣΕ, με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, προχωρεί χωρίς καθυστέρηση σε ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα με συστήματα νέας τεχνολογίας συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των ΑΣΙΔ θα τοποθετηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μακεδονίας & Θράκης, αφού εκεί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός Ισόπεδων Διαβάσεων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία είτε έχουν βανδαλιστεί είτε λόγω και της παλαιότητάς τους δεν μπορούν να συντηρηθούν εξαιτίας και της έλλειψης ανταλλακτικών.

Στο σύνολο του δικτύου οι αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις πεζών, ζώων και τροχοφόρων είναι 552, εκ των οποίων οι 304 εξασφαλίζονται με αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματες κινητές μπάρες.

Σχολιάζοντας τις πρώτες αποφάσεις της νέας Διοίκησης του Οργανισμού ο Πρόεδρός του Γιάννος Γραμματίδης, επισημαίνοντας τη σημασία τους, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η νέα Διοίκηση του ΟΣΕ, αποφασισμένη να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά χρόνια αλλά και πρόσφατα προβλήματα τόσο του ίδιου του Οργανισμού όσο και του σιδηροδρομικού δικτύου, έλαβε έκτακτα μια μακρά σειρά αποφάσεων που κινούνται σέ δύο επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο, που αφορά στη λειτουργία του ΟΣΕ, συνέστησε δύο επιτροπές και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Ελέγχου για τη συστηματικότερη παρακολούθηση κι έλεγχο από εδώ και πέρα των λειτουργιών όλων των μονάδων του Οργανισμού, με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την Επιτροπή Αποδοχών & Αξιολόγησης που θα έχει σαν έργο όχι μόνο την παρακολούθηση της τήρησης των αποφάσεων της Διοίκησης των σχετικών με τις αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού, αλλά και τη συνεχή αξιολόγηση της επίδοσης και του έργου των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης στο πλαίσιο της λογικής ότι και οι διοικούντες πρέπει να κρίνονται. Αυτό άλλωστε επιβάλλουν τόσο οι παθογένειες του παρελθόντος όσο και οι αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Με την άμεση και ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων με ποσό 25 εκατ. ευρώ ο Οργανισμός ανταποκρίνεται ενεργά στα αγωνιώδη αιτήματα πολιτών και φορέων, ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές, για την ασφαλή διέλευση πεζών, ζώων και τροχοφόρων, ώστε και να μη θρηνούμε επιτέλους θύματα και να αποκλείσουμε υλικές ζημιές περιουσιών των πολιτών.

Ξαναβάζουμε στις ράγες τον Οδοντωτό Διακοπτού - Καλαβρύτων από τη Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 και επαναλειτουργούμε το Τραινάκι του Πηλίου, τον γνωστό μας «Μουτζούρη», που θα λειτουργεί από τη Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί η Διοίκηση του ΟΣΕ με έργα συνολικού κόστους 2,48 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε στον Οργανισμό ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού που περνά από δύσβατες περιοχές, ο Οργανισμός παίρνει άμεσα προληπτικά τεχνικά μέτρα για την αποφυγή περιπλοκών, έτσι ώστε να ενισχύσει αιτιολογημένα το αίσθημα ασφαλείας των ταξιδιωτών. Με τα δύο αυτά εμβληματικά έργα ο ΟΣΕ όχι μόνο διευκολύνει τη διακίνηση ταξιδιωτών στις μαγευτικές περιοχές των Καλαβρύτων και του Πηλίου, αλλά συμβάλλει και στην τουριστική τους ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια ενός φιλόδοξου προγράμματός του ενίσχυσης και προβολής των τουριστικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων της χώρας.

Τέλος, εκφράζω τίς ευχαριστίες μου στα μέλη τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου που σήκωσαν τα μανίκια για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα του Οργανισμού και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Τερεζάκη και στο κάθε φύσεως προσωπικό του Οργανισμού που με ζήλο και εργατικότητα συμβάλλουν αποφασιστικά στη μεγάλη και πατριωτική αυτή προσπάθεια».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v