Τράπεζες: Ξεπλήρωσαν TLTRO 5,7 δισ. ευρώ σε 90 ημέρες

Μεγάλες αποπληρωμές δανείων προς την ΕΚΤ από τις τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 2024. Μηδένισε την έκθεσή της η Εθνική. Ποιος είναι τώρα ο λογαριασμός για τους υπόλοιπους ομίλους.

Τράπεζες: Ξεπλήρωσαν TLTRO 5,7 δισ. ευρώ σε 90 ημέρες

Στην αποπληρωμή 5,7 δισ. ευρώ του δανεισμού που είχαν αντλήσει οι ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσα από τα προγράμματα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO προχώρησαν το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι τέσσερις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank.

Μετά τις αποπληρωμές του πρώτου τριμήνου, η συνολική δανειακή έκθεση στο ευρωσύστημα (σ.σ. όσον αφορά τις πράξεις TLTRO) περιορίσθηκε αθροιστικά στα 10,5 δισ. ευρώ.

Στόχος των διοικήσεων είναι η πλήρης αποπληρωμή των συγκεκριμένων δανείων και η υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2022, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε επί τα χείρω τους όρους χρηματοδότησης. Ενισχυτικά στην επίτευξη του στόχου δρα η αύξηση των καταθέσεων και η χαμηλή μετακίνησή τους προς τους αποταμιευτικούς λογαριασμούς προθεσμίας.

Μηδένισε η Εθνική

Η πρώτη ελληνική τράπεζα που μηδένισε την έκθεσή της στον δανεισμό μέσω των προγραμμάτων TLTRO είναι η Εθνική. Η τράπεζα, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου, «τελείωσε» με τον εν λόγω δανεισμό αποπληρώνοντας εντός του τριμήνου τα τελευταία 1,9 δισ. ευρώ που είχαν απομείνει στον ισολογισμό της. Σύμμαχός της προς αυτή την κατεύθυνση, η πλεονάζουσα ρευστότητα και ο μεγάλος όγκος φθηνής καταθετικής βάσης.

Οι υπόλοιπες τράπεζες

Στην Τράπεζα Πειραιώς, η διοίκησή της προχώρησε στην αποπληρωμή 2 δισ. ευρώ δανείων TLTRO και ο λογαριασμός περιορίσθηκε την 31η Μαρτίου 2024 στα 3,5 δισ. ευρώ έναντι 5,5 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου 2023. Όπως αναγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου, από τα 3,5 δισ. ευρώ, τα 2,5 δισ. ευρώ ωριμάζουν τον Ιούνιο του 2024 και το εναπομείναν 1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Στην Alpha Βank, η διοίκηση προχώρησε εντός του πρώτου τριμήνου στην αποπληρωμή δανείων της κατηγορίας ύψους 1 δισ. ευρώ μειώνοντας τον συνολικό δανεισμό μέσω πράξεων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO στα 4 δισ. ευρώ (31 Μαρτίου 2024) από 5 δισ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ακολουθώντας την ίδια στρατηγική, η διοίκηση της Eurobank περιόρισε την έκθεση της τράπεζας στη χρηματοδότηση TLTRO στα 3 δισ. ευρώ με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2024, έναντι 3,8 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v