Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Αλμα 82% στα καθαρά κέρδη το Q1, ανήλθαν στα 24 εκατ. ευρώ

Ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε αυξημένα λειτουργικά κέρδη στα 51,3 εκατ. ευρώ, με σταθερό τζίρο. Πάνω από 700 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα. Τα βασικά μεγέθη.

Ελλάκτωρ: Αλμα 82% στα καθαρά κέρδη το Q1, ανήλθαν στα 24 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Reuters: HELr.AT, BLOOMBERG: ELLAKTOR GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 1ου Τριμήνου 2024.

Η εισηγμένη εμφανίζει το πρώτο τρίμηνο: 

  • Πωλήσεις €90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23 από ΣΔ.
  • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
  • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).
  • Καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ.
  • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.
  • Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

*Δείτε τα Βασικά οικονομικά μεγέθη πρώτου τριμήνου 2024 της Ελλάκτωρ στη δεξιά στήλη. "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v