Ελτον: Αύξηση 73,77% στα κέρδη ομίλου στο 2007

Εκτίναξη κερδών στη μητρική και αύξηση 73,77% κερδών στον όμιλο παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Ελτον στη χρήση του 2007, σε σχέση με τη χρήση του 2006. Προτεινόμενο μέρισμα 0,04 ευρώ.

Ελτον: Αύξηση 73,77% στα κέρδη ομίλου στο 2007
Εκτίναξη κερδών στη μητρική και αύξηση 73,77% κερδών στον όμιλο παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Ελτον στη χρήση του 2007, σε σχέση με τη χρήση του 2006.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Έλτον, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθε στα 64,817 εκατ. ευρώ έναντι 53,851 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 20,36%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώνονται στα 1,849 εκατ. ευρώ έναντι 1,064 εκατ. ευρώ πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 73,77%.

Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν στο 2007 στα 51,734 εκατ. ευρώ από 44,482 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 16,3%. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,121 εκατ. ευρώ έναντι 0,346 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 223,98%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου που προέρχονται από τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό (κυρίως στις αγορές των Βαλκανίων) αποτελούν το 25,1% των συνολικών εσόδων του και ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ από 13,1 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση 24,4%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν το 2007 σε 4.485.295 ευρώ έναντι 3.406.261 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 31,67 %.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν το 2007 σε 3.848.341 ευρώ έναντι 2.946.317 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 30,61%.
Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν το 2007 σε 3.468.184 ευρώ έναντι 2.374.519 σημειώνοντας αύξηση 46,05%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν το 2007 σε 2.940.234 ευρώ έναντι 2.009.106 σημειώνοντας αύξηση 46,34%.
Αύξηση 16,23% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο το 2007 και ανήλθαν σε 2.464.486 ευρώ από 2.120.247 ευρώ.

Αύξηση 26,45% παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων για την μητρική το 2007,τα οποία ανήλθαν σε 1.628.495 ευρώ από 1.287.843 ευρώ.

Επιπλέον, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης μειώθηκαν κατά ποσό 180.000 ευρώ που είναι οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης 2005 και σχηματίσθηκε πρόβλεψη σε βάρος της καθαρής θέσης της χρήσης 2006 για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσεως 2006 που διανεμήθηκαν στη χρήση 2007.

Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχισθεί και την τρέχουσα χρονιά, τόσο όσον αφορά τον όμιλο, όσο και τη μητρική εταιρεία η οποία ισχυροποιείται από τις νέες συνεργασίες της με παγκοσμία αναγνωρισμένους οίκους όπως η General Electric, η Dupont International Operations S.A.R.L. και η Schenectady International.

Όπως επισημαίνεται, ο όμιλος ΕΛΤΟΝ διαρκώς διαπραγματεύεται περαιτέρω εμπορικές συμφωνίες και με νέους οίκους προσδοκώντας διαρκή και σταθερή αυξητική πορεία ανεξάρτητα από το κλίμα και τις τάσεις της αγοράς.

Το Δ.Σ. προτείνει την διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή (σύνολο μετοχών 26.730.187). Συγκεκριμένα το μέρισμα θα ανέλθει σε 1.069.207,48 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v