Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Aύξηση 132% στα κέρδη μετά από φόρους

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου YALCO κατά την εταιρική χρήση 2007. Τα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν αύξηση 132%. Aνανέωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

Yalco: Aύξηση 132% στα κέρδη μετά από φόρους
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου YALCO κατά την εταιρική χρήση 2007.

Ειδικότερα τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος των 3,607 € εκατ., τα δε μετά από φόρους στο ύψος των 2,913 € εκατ. καταγράφοντας μεταβολή κατά 56,0% και 132,0% αντίστοιχα, έναντι της προηγούμενης χρήσης του 2006.

Σημαντική επίσης βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα σε επίπεδο EBITDA, διαμορφούμενα στο ύψος των 7,1€ εκατ., έναντι 4,9€ εκατ. του 2006.

Στην πιο πάνω βελτίωση των αποτελεσμάτων πλην της μητρικής συνέβαλαν σημαντικά οι θυγατρικές EXCEL και OMNISHOP, οι οποίες πέτυχαν σημαντική
αύξηση πωλήσεων και σημαντικότατη ανάκαμψη κερδοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν πέραν των κανονικών προβλέψεων και με έκτατες προβλέψεις ύψους 400.000€ που αφορούν κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου ισοτιμίας €/U.S.D με βάση τη σχέση που είχε διαμορφωθεί την 31/12/2007.

Kατά τη χρήση του 2007 πέραν της σημαντικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκαν και νέες προϋποθέσεις που θα επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη όλων των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών μας μεσομακροπρόθεσμα.

Τέτοια γεγονότα που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις αυτές είναι:

α. Η ανάληψη από την OMNISHOP του HABITAT στην ελληνική αγορά.

β. Η έναρξη της λειτουργίας της θυγατρικής S.C.YALCO ROMANIA SRL στη
Ρουμανία, η οποία κατά την πρώτη εννεάμηνη λειτουργία της κατέγραψε κέρδη ύψους 150.000€. Η εταιρεία αυτή πέραν της αποκλειστικής εμπορίας των καταναλωτικών ηλεκτρικών εργαλείων της “BLACK & DECKER”, από 01/01/2008 ανέλαβε και τη διάθεση των επαγγελματικών εργαλείων DeWALT και ξεκίνησε επίσης να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο αντικείμενο της μητρικής με τη διάθεση, στην έντονα αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης.

Έντονη θα είναι επίσης και η παρέμβασή μας στη λειτουργία της θυγατρικής YALCO HUNGARY Kft, η οποία κατά το 2007 επιβάρυνε την κερδοφορία του Ομίλου, έτσι ώστε κατά το 2008 να επανέλθει σε κερδοφορία.

Οι προαναφερθείσες θετικές εξελίξεις, έχουν συμπληρωθεί πρόσφατα με περαιτέρω ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που δημιουργεί η αναπτυξιακή πολιτική μας.

Τέλος εντός του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου σύγχρονου κέντρου logistics, συνολικού κόστους 7€ εκατ., στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η λειτουργία του οποίου θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση της  πελατειακής μας βάσης (customer service), γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης που κατέχει σήμερα η εταιρεία μας στο χώρο που δραστηριοποιείται.

---Aνανέωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Tην ανανέωση της σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την εταιρία Beta AXE, ανακοίνωσε η Yalco. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v