ΤΤ: Ζημίες 37,7 εκ. ευρώ, βελτίωση EBITDA στο Q1

Ζημίες ύψους 37,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τα αποτελέσματα να επιβαρύνονται από ζημίες σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αυξημένες προβλέψεις απομειώσεων.

ΤΤ: Ζημίες 37,7 εκ. ευρώ, βελτίωση EBITDA στο Q1
Ζημίες ύψους 37,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο 2008 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τα αποτελέσματα να επιβαρύνονται από ζημίες της τάξεως των 65,68 εκατ. ευρώ στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αυξημένες προβλέψεις απομειώσεων.  

Τα EBITDA της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 41,83 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 28,2% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, το Τ.Τ. εμφάνισε στο τρίμηνο:

- Αύξηση του μέσου όρου της ρευστότητας κατά 139%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του 2007. 

- Αύξηση κατά 18,02%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, της πορείας των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές (καθαρά επιτοκιακά έσοδα). 

- Αύξηση κατά 28,20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, στα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα (κέρδη προ φόρων μείον χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, προβλέψεις και
αποσβέσεις). 

-  Αύξηση κατά 4,12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 και 3,88% σε σχέση με τα υπόλοιπα της 31ης/12/2007 του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων λιανικής.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον ρυθμό αύξησης της αγοράς (3,36%) για το πρώτο τρίμηνο του 2008. Σε ετήσια βάση ο ρυθμός αύξησης ανέρχεται σε 22,97% και 21,32% αντίστοιχα.

- Το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 6,75% για τα στεγαστικά και σε 9% για τα καταναλωτικά δάνεια. 

- Αύξηση κατά 1,13% στις καταθέσεις, φτάνοντας στα 11.281,50 εκατ. ευρώ από 11.155,69 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

- Το μερίδιο αγοράς ανέρχεται σε 10% για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και σε 4,25% για τις προθεσμιακές καταθέσεις. 

- Αύξηση στο 56,26% από 54,77% κατά την 31η/12/2007 του δείκτη σχέσεως χορηγήσεων προς καταθέσεις.

- Συγκυριακή μείωση των αποτελεσμάτων, κυρίως από ζημίες της τάξεως των 65,68 εκατ. ευρώ στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

- Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 23,46 εκατ. ευρώ, έναντι 5,02 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2007, παρουσιάζοντας σημαντική
αύξηση 367,23%, εξαιτίας της ανόδου των χορηγήσεων. Ο υπολογισμός των προβλέψεων είναι σύμφωνος με τις ελάχιστες απαιτούμενες με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, κ. Άγγελος Φιλιππίδης, δήλωσε: «To 2008 αποτελεί για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος χρονιά σημαντικής επιτάχυνσης της εσωτερικής αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης στρατηγικών δράσεων σε νέες κερδοφόρες περιοχές της τραπεζικής αγοράς.

Η ταχεία αναδιοργάνωση του ενεργητικού της τράπεζας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης, με στόχο αφενός τη δημιουργία γερών βάσεων ώστε να ενδυναμωθούν οι επαναλαμβανόμενες (λειτουργικές) πηγές εσόδων και αφετέρου να επιτευχθεί η μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και ιδιαίτερα στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών του, κυρίως μέσω της μείωσης του χαρτοφυλακίου εναλλακτικών επενδύσεων.

Όπως και κατά το δ΄ τρίμηνο του 2007, αρνητική ήταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι επιλεκτικές ρευστοποιήσεις όμως συντέλεσαν στη "φραγή" δημιουργίας αρνητικότερων αποτελεσμάτων στο μέλλον, δεδομένων των συνεχιζόμενων κακών συνθηκών στην αγορά.

Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου αποτυπώνονται ήδη τα αυξανόμενα κέρδη σε μια σειρά οικονομικών δεικτών, που σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα της τράπεζας μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε την κάμψη του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος με όρους συγκυρίας.

Παράλληλα, η αναδιοργάνωση της τράπεζας στον τομέα των μηχανογραφικών εφαρμογών της μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε μία από τις τελευταίες μεγάλες μεταπτώσεις χαρτοφυλακίου δανείων, στην πλατφόρμα του βασικού μας τραπεζικού συστήματος Profits, αυξάνοντας συγκυριακά τις σχετικές προβλέψεις.

Παρ' όλα αυτά, η εμφανής αύξηση των εσόδων από επαναλαμβανόμενες εργασίες κατά 28,61% υποδηλώνει τη διαρκή ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών και τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ελληνικής αγοράς, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η ανάπτυξη ισχυρής κερδοφορίας από επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων, σε επίπεδο λιανικής τραπεζικής, με την προσφορά ποικιλίας ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πλειοψηφίας των Ελλήνων καταναλωτών, και τον επιτυγχάνει.

Τα νέα προϊόντα είναι απλά και ειλικρινά στη δομή τους, χαρακτηρίζονται από ελκυστική τιμολόγηση και θα είναι διαθέσιμα μέσω του μεγάλου δικτύου διανομής της τράπεζας αλλά και του εναλλακτικού δικτύου των ΕΛΤΑ, με τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επωφελές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες.

Σχετικά με την επιτυχημένη συνεργασία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τα ΕΛΤΑ, η οποία επεκτάθηκε μέχρι το 2021, αναμένεται να δημιουργηθούν, εντός του 2008, τα πρώτα shops in the shop, μέσα στα καταστήματα των ΕΛΤΑ. 

Η επανατοποθέτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας ενισχύει την υπερεκατονταετή σχέση των Ελλήνων με αυτό, διευρύνοντας την γκάμα των προϊόντων που μπορεί να προσφέρει, τόσο μέσω του ευρύτατου δικτύου καταστημάτων που διαθέτει όσο και μέσω της συνεργασίας του με τα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, μια σχέση τόσο παραδοσιακή όσο και η ιστορική παρουσία του.

Εν κατακλείδι, η νέα διοίκηση ανοίγει καινούργιες περιοχές δραστηριοποίησης, προκειμένου να ενισχυθούν η οργανική κερδοφορία και η αποτελεσματικότητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v