Βιοτέρ: Σύσταση εταιρίας Bioter Global Holdings

H Bιοτέρ ανακοινώνει ότι συστάθηκε και ενεγράφη στον έφορο εταιριών Κύπρου η εταιρία "ΒIOTER GLOBAL HOLDINGS LTD" η οποία ειναι 100% θυγατρική της Βιοτέρ.

Βιοτέρ: Σύσταση εταιρίας Bioter Global Holdings
H Bιοτέρ ανακοινώνει ότι συστάθηκε και ενεγράφη στον έφορο εταιριών Κύπρου η εταιρία "ΒIOTER GLOBAL HOLDINGS LTD" η οποία ειναι 100% θυγατρική της Βιοτέρ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v