Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,056 €

Τη διανομή μερίσματος 0,056 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007 ενέκρινε η γενική συνέλευση της Flexopack στις 26 Ιουνίου.

Flexopack: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,056 €
Τη διανομή μερίσματος 0,056 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007 ενέκρινε η γενική συνέλευση της Flexopack στις 26 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η εταιρία θα διανείμει συνολικά μέρισμα ύψους 656.321,34 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17ης Ιουλίου 2008. Από την 18η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007.

Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 25η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Παράλληλα, η Γ.Σ. εξέλεξε νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
α) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος
β) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος
γ) Ασημίνα σύζυγος Σταματίου Γκινοσάτη
δ) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου
ε) Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού του Παρασκευά

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφαση όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Νικόλαο Ρέγκο και την κ. Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού.

Παράλληλα, ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την συμπλήρωση, αναδιατύπωση και κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας

Σημειώνεται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.338.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,15% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v