Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Αποχώρησε από την ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

Η Tζιρακιάν προχώρησε σήμερα 31/7/08 σε πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρία ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, ποσοστού 61,29% που αντιστοιχεί σε 1.201.000 μετοχές, προς τον κ. Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν έναντι τιμήματος 4.100.000 ευρώ.

Τζιρακιάν: Αποχώρησε από την ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
Η Tζιρακιάν προχώρησε σήμερα 31/7/08 σε πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρία ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, ποσοστού 61,29% που αντιστοιχεί σε 1.201.000 μετοχές, προς τον κ. Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν έναντι τιμήματος 4.100.000 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω πώληση η Tζιρακιάν δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v