Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Μείωση 11,77% στα κέρδη ομίλου

Μείωση 11,77% στον όμιλο και 16,14% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack, στο εννεάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Flexopack: Μείωση 11,77% στα κέρδη ομίλου
Μείωση 11,77% στον όμιλο και 16,14% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack, στο εννεάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
 
Ειδικότερα, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 35,676 εκατ. ευρώ, έναντι 34,119 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,56%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,393 εκατ. ευρώ, έναντι 5,625 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2007, μειωμένα κατά 4,12%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 3,083 εκατ. ευρώ, έναντι 3,501 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2007, παρουσιάζοντας μείωση 11,94 %. Στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 2,346 εκατ. ευρώ, έναντι 2,659 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,77%.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών το Εννεάμηνο του 2008 ανήλθε σε 32,874 εκατ. ευρώ, έναντι 30,796 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 6,75%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,952 εκατ. ευρώ, έναντι 5,240 εκατ. ευρώ που ήταν το Εννεάμηνο του 2007, εμφανίζοντας μείωση κατά 5,50% Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 3,012 εκατ. ευρώ, έναντι 3,649 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,46%. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν μείωση της τάξεως του 16,14%, και ανήλθαν σε 2,296 εκατ. ευρώ, έναντι 2,738 εκατ. ευρώ που ήταν το Εννεάμηνο του 2007.

Οπως επισημαίνεται, οι βασικοί παράγοντες που επέδρασαν στη μείωση της κερδοφορίας ήταν η αύξηση κυρίως του κόστους των πρώτων υλών καθώς και της ενέργειας . Οι εξαγωγές της εταιρείας κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 19,955 εκατ. ευρώ για το Εννεάμηνο του 2008, από 17,208 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2007, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 60,70% του συνολικού κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v