Ελτον: Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ειδικός διαπραγματευτής

Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει ότι το ΔΣ του ΧΑ ενέκρινε την απόκτηση από αυτήν της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Ελτον και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης τη 16/2/2009.

Ελτον: Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ειδικός διαπραγματευτής
Η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει ότι το ΔΣ του ΧΑ ενέκρινε με την από 12/2/2009 απόφασή του την απόκτηση από αυτήν της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης Ελτον και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 16/2/2009.

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εκδότρια, με τους εξής βασικούς όρους:
 
1. Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Τέλος, προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης ενόψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει σύμβαση με την μέτοχο της Εκδότριας κα Παπαθανασίου Παναγιώτα του Νέστορα, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση της μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v