Σαραντόπουλος: Καταβλητέοι φόροι 11.563 ευρώ

Συνολικό ποσό 11.563,19 ευρώ προέκυψε από την ολοκλήρωση περαίωσης φορολογικών υποχρεώσεων των Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία Κ. Σαραντόπουλος, Θεόδωρον ΑΕΔΑΕ και Πολιτεία ΑΕΔΑΕ του ομίλου Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος.

Σαραντόπουλος: Καταβλητέοι φόροι 11.563 ευρώ
Συνολικό ποσό ύψους 11.563,19 ευρώ προέκυψε από την ολοκλήρωση της περαίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία Κ. Σαραντόπουλος, Θεόδωρον ΑΕΔΑΕ και Πολιτεία ΑΕΔΑΕ του ομίλου Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2000-2006.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσό της περαίωσης ανά εταιρεία είναι:

* Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία Κ. Σαραντόπουλος: Χρήσεις 2003-2006, ποσό 2.488,49 ευρώ
* Θεόδωρον ΑΕΔΑΕ : Χρήσεις 2000-2006, ποσό 6.794,70 ευρώ
* Πολιτεία ΑΕΔΑΕ: Χρήσεις 2003-2006, ποσό 2.280,00 ευρώ

Όλα τα ανωτέρω ποσά καταβλήθηκαν εφάπαξ και θα επιβαρύνουν φορολογικά τη χρήση 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v