Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 16.551 ευρώ η επιβάρυνση για το 2009

H Νίκας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για το 2006& 2007. Η εταιρία έχει επιβαρύνει με 1,1 εκ. ευρώ το 2008, συνεπώς θα υπάρξει επιβάρυνση ύψους 16.551,21 ευρώ για το 2009.

Νίκας: Στα 16.551 ευρώ η επιβάρυνση για το 2009
H εταιρία Π.Γ. Νίκας ανακοινώνει ότι στις 15/4/2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007, ο οποίος της καταλόγισε λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 2.213.880,69 ευρώ πλέον μη αναγνωρισμένων φορολογικών ζημιών συνολικού ύψους 1.196.080,94 ευρώ της θυγατρικής Νίκας Κρήτη ΑΒΕΤ, που απορροφήθηκε το 2006 από την εταιρία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο φόρος εισοδήματος που προέκυψε ανέρχεται στο ποσό των 917.834,98 ευρώ πλέον προσαύξηση φόρου 197.186,84 ευρώ και το ποσό λοιπών φόρων είναι ύψους 1.529,39 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό ανέρχεται στο 1.116.551,21 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρία είχε ήδη επιβαρύνει με επαρκή πρόβλεψη τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 κατά το ποσό του 1.100.000 ευρώ, συνεπώς θα υπάρξει περιορισμένη επιβάρυνση ύψους 16.551,21 ευρώ στα αποτελέσματα της χρήσης 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v