Τηλέτυπος: Υποχώρηση 39,93% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση 39,93% στον όμιλο και 82,29% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Τηλέτυπος στο α' τρίμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τηλέτυπος: Υποχώρηση 39,93% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση 39,93% στον όμιλο και 82,29% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Τηλέτυπος στο α' τρίμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 37,061 εκατ. ευρώ από 42,162 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2008, σημειώνοντας μείωση 12,098%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 910 χιλ. ευρώ από 1,515 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 39,93%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 36,862 εκατ. ευρώ από 41,793 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 11,79%.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 227 χιλ. ευρώ από 1,282 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υποχώρηση 82,29%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v