Νίκας: Πτώση στα καθαρά κέρδη α΄τριμήνου 2009

Στα 28 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων το α' τρίμηνο του 2009 για την εταιρία Νίκας έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Νίκας: Πτώση στα καθαρά κέρδη α΄τριμήνου 2009
Στα 28 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων το α' τρίμηνο του 2009 για την εταιρία Νίκας έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά, ο Όμιλος αφενός έχει υποστεί τους κραδασμούς της διεθνούς οικονομικής ύφεσης ως απόρροια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και αφετέρου είναι εμφανή τα πρώτα σημάδια των ενεργειών αναδιάρθρωσης, κυρίως με την βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίαςτης μητρικής, τον εξορθολογισμό της προϊοντικής γκάμας μέσω της απεμπλοκής σταδιακά από μη στρατηγικά προϊόντα και τη στροφή σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την επίτευξη των ως άνω ενεργειών και με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, επιβαρύνθηκε και στο 1ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης το κόστος λειτουργίας.

Ήδη οι προσπάθειες του Ομίλου επικεντρώθηκαν στον εξορθολογισμό της γκάμας προϊόντων ζύμης, επώνυμων τυριών και της κατηγορίας του φρέσκου κρέατος, βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους. Ταυτόχρονα ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Ειδικότερα, όσον αφορά τη μητρική Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο 1ο τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 22,4 εκατ. έναντι ευρώ 23,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφοντας μείωση της τάξης του 5,9%.

Σημειωτέον ότι οι πωλήσεις των στρατηγικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά 23% με αποτέλεσμα την οριακή ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους που διαμορφώθηκε στο 35,6% επί του κύκλου εργασιών έναντι 35,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ανάλογη των πωλήσεων ήταν και η πορεία του μικτού κέρδους της μητρικής το οποίο διαμορφώθηκε σε ευρώ 8,0 εκατ. έναντι ευρώ 8,4 εκατ. το αντίστοιχο 1ο τρίμηνο του 2008.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκατ. έναντι ευρώ 2,4 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2008.

Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης του 1ου τριμήνου του 2008 συμπεριελάμβαναν και έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ 1,4 εκατ. που αφορούν μέρισμα θυγατρικής και κέρδος από πώληση ακινήτου.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης στις μονάδες του εξωτερικού, η διαφοροποιημένη εμπορική πολιτική, η εξυγίανση της πελατειακής βάσης και η δυσμενής οικονομική συγκυρία που επηρέασε την καταναλωτική συμπεριφορά διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα στο 1ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΝΙΚΑΣ στο 1ο τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 23,1 εκατ. έναντι ευρώ 24,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση κατά 7,0%. Αντίστοιχα το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 6,6% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 8,2 εκατ. έναντι ευρώ 8,8 το 1ο τρίμηνο του 2008. Το περιθώριο μικτού κέρδος ενισχύθηκε οριακά και διαμορφώθηκε σε 35,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι
35,2% το 2008.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ 1,3 εκατ., έναντι ευρώ 2,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειωτέον ότι στο αντίστοιχο 1ο τρίμηνο της περυσινής χρήσης συμπεριλαμβανόταν και έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ 1,7 εκατ. που αφορούν μέρισμα θυγατρικής, κέρδος από πώληση ακινήτου και αναλογία κέρδους από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 784 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 1,5 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2008.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v