Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Ολοκλήρωση απορρόφησης

Η Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας Γκρίσιν Παππάς. Αφού πρόκειται για συγχώνευση, δεν υφίσταται θέμα έκδοσης νέων μετοχών.

Άλφα Γκρίσιν: Ολοκλήρωση απορρόφησης
Η Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας Γκρίσιν Παππάς.

Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας 100% θυγατρικής, δεν υφίσταται θέμα έκδοσης νέων μετοχών ή σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Άλφα Γκρίσιν δεν μεταβλήθηκε και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 6.703.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 11.172.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v