Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ατέρμων: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης

Η Β' Επαναληπτική Γ.Σ. της Αλμα Ατέρμων με θέμα την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία είχε ορισθεί για σήμερα 4/8/09 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας.

Ατέρμων: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης
Η Β' Επαναληπτική Γ.Σ. της Αλμα Ατέρμων με θέμα την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία είχε ορισθεί για σήμερα 4/8/09 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα:
1. Mείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και εντεύθεν ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.
2. Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v