Κρι Κρι: Οριακή αύξηση 1% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 2,9% στον κύκλο εργασιών και 1% στα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Κρι Κρι στο α' εξάμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κρι Κρι: Οριακή αύξηση 1% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 2,9% στον κύκλο εργασιών και 1% στα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Κρι Κρι στο α' εξάμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 23.697 χιλ., έναντι ευρώ 22.950 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Βελτίωση επήλθε και στα μεγέθη της εταιρικής κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο, κατά 8,0%, αγγίζοντας τα ευρώ 5.976 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 4.870 χιλ., από ευρώ 4.625 χιλ. το 2008.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ 4.082 χιλ., έναντι ευρώ 4.014 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο Όμιλος πέτυχε συνολικά αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,9% (ευρώ 24.450 χιλ έναντι ευρώ 23.756 χιλ. το α' εξάμηνο του 2008).

Οι πωλήσεις του Ομίλου επηρεάστηκαν αρνητικά από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει οδηγήσει σε πτωτική πορεία τις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επίσης, οι πωλήσεις παγωτού, συγκεκριμένα, επλήγησαν και από τις καιρικές συνθήκες που δεν ήταν ευνοϊκές.

Ωστόσο, ισχυρή ανάπτυξη παρουσιάζεται στις πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό (αύξηση +28% σε σχέση με το α' εξάμηνο 2008). Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για αναζήτηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις κοντινές αγορές του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων και μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές.

Σε σχέση με τα μεγέθη κερδοφορίας, παρουσιάζεται αύξηση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 8,4%, που ανήλθαν σε ευρώ 5.976 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου παρουσίασαν άνοδο κατά 4,5% (4.848 χιλ ευρώ έναντι 4.642 χιλ ευρώ στο α' εξάμηνο του 2008). Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου, που αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε 4.067 χιλ ευρώ από 4.025 χιλ ευρώ το 2008 (οριακή άνοδος 1,0%).

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρέασε θετικά τα περιθώρια και τα μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου ήταν η μείωση στις τιμές των βασικών πρώτων υλών, που οδήγησε σε κοστολογικές βελτιώσεις. Έτσι, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 50,1% το εξάμηνο του 2009, έναντι 47,7% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Ωστόσο, λόγω του δυσχερούς οικονομικού κλίματος, ο Όμιλος αναγκάστηκε να προβεί σε αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών απαιτήσεων, ύψους ευρώ 300 χιλ. περίπου.

Όσον αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά το 2009 συνεχίστηκε η ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της εταιρίας ενώ, για την ενίσχυση της εταιρικής της εικόνας, η Κρι-Κρι προχώρησε σε νέα διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Σάκη Ρουβά και επιδόθηκε σε εντατική διαφήμιση.

Με δεδομένη τη δυσκολία πρόβλεψης λόγω της αστάθειας του οικονομικού περιβάλλοντος, η διοίκηση της Κρι-Κρι εκτιμά ότι τα μεγέθη του Ομίλου, για το σύνολο της χρήσης 2009 θα διαμορφωθούν ως εξής:

* Κύκλος εργασιών ομίλου: ευρώ 41.500 χιλ., έναντι ευρώ 39.736 χιλ. το 2008,
* Κέρδη προ φόρων ομίλου: ευρώ 3.650 χιλ., έναντι ευρώ 3.505 χιλ. το 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v